plantactie
@Jesse

Natuurpunt Aalter

Natuurpunt Aalter is actief in Aalter. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang jouw wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Nieuws
29 februari 2020
Verenigingsnieuws
Bouwonderneming Vandenbussche steunt expeditie.natuurpunt. Jij ook?

Bouwonderneming Vandenbussche steunt expeditie.natuurpunt. Jij ook?

Op 27 en 28 juni neemt algemene bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter met 4 teams deel aan Expeditie Natuurpunt. Een sportieve uitdaging, die de 25 medewerkers dichter bij elkaar brengt, maar bovenal ook 3 natuurgebieden en Natuurpunt Aalter een duwtje in de rug te geeft. Dit prachtige initiatief sluit helemaal aan bij de waarden van onze bouwonderneming. Onze jarenlange inzet rond duurzaamheid op de werven en op kantoor resulteerden o.a. in het ontvangst nemen van het Voka Milieucharter (van 2009 tot en met 2017) en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (in 2018 en 2019). Steun jij één van onze teams met een gift voor Natuurpunt Aalter? Dat kan via de website van Expeditie Natuurpunt voor volgende teams: · Team Vandenbussche 1 zal twee dagen kano varen t.v.v. Kanaalberm Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25910 · Team Vandenbussche 2 doet de Demer combitocht (kano varen en wandelen) t.v.v. Natuurpunt Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25916 · Team Vandenbussche 3 zal de Zuiderkempenroute wandelen t.v.v. Natuurgebied Poekebeekvallei: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25912 · Team Akko (het service team binnen Vandenbussche) zal de Zuiderkempenroute wandelen t.v.v. Natuurgebied Ganzenveld Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25909 Op vrijdag 5 juni organiseren we in Aalter een algemene quiz. Meer informatie volgt nog. Hou zeker onze website www.vandenbusschebouw.be in de gaten.

Nieuws
16 februari 2020
Verenigingsnieuws
vallei van de Poekebeek

Uitbreiding natuurgebied Vallei van de Poekebeek

We mogen her voorjaar inzetten met heel goed nieuws! Recent kon Natuurpunt Aalter een nieuw perceel in de Vallei van de Poekebeek aankopen. Natuurpunt zal op dit nieuwe perceel voor bosuitbreiding opteren. Door de aankoop zal de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de Vallei van de Poekebeek verder versterkt worden. In het natuurgebied de Vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en -bosjes, die zeer regelmatig overstromen. Natuurpunt beheert in totaal ruim 6 ha in het gebied. De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. Ze liggen opwaarts van het kasteeldomein van Poeke. In de wintermaanden overstroomt de vallei er regelmatig. In de graslanden kan je dan steltlopers en watervogels, zoals de kievit, wintertaling, krakeend en slobeend, zien. In het voorjaar merken we een toename van de scherpe boterbloem en de pinksterbloem op. Je kan hier genieten van de idyllische vallei met de kronkelende Poekebeek en zijn bosjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Om de natuur- en landschapswaarden verder te versterken nam Natuurpunt al verschillende acties. Een brede houtkant, met onder meer sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gewone vogelkers, zomereik, gewone es en zwarte els, werd aangeplant. Langs de Poekebeek is een bomenrij van marilandicapopulieren geplant. Een 20-tal knotwilgen werden aangeplant. Daarnaast zijn er twee poelen gegraven om de amfibieën in de vallei verdere herstelkansen te geven. Natuurpunt start een fondsenwervingscampagne op voor de financiering van de nieuwe aankoop. Dit project kan je steunen door overschrijving op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met de vermelding “gift Poekebeekvallei 6671A”. Meer info: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/poekebeekvallei

Nieuws
16 december 2019
Verenigingsnieuws
Intelligentie in de natuur

Boek "Intelligentie in de natuur"

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Aalternaar en natuurpunt-lid Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven. Het boek is te koop in de Natuur.corner. Aankoopprijs: 25€ - Leden van natuurpunt krijgen 10% korting.

TOP