Nieuws

Nieuws
18 maart 2023
Verenigingsnieuws

Red Oostmolen

Neen: Oostmolen is nog niet gered! De indruk leeft dat het verkavelingsverhaal rond Oostmolen een halt is toegeroepen met de beslissing van het Provinciebestuur om de vergunning van de gemeente Aalter te vernietigen. Maar niets is minder waar. De verkavelaar Immo Belinvest nv zoekt wegen om het project toch te realiseren. RedOostmolen bereidt zich voor op een lange juridische strijd op basis van een goed onderbouwd dossier door een sterk advocatenteam. Een dure strijd dus. Tot nu toe zijn de meeste kosten gedekt door de giften van vele donateurs uit de buurt én uit de ruime omgeving. Want heel veel mensen vinden dit belangrijk. Vele mensen steunen ook de idee om dit gebied definitief te herbestemmen naar een toegankelijk stiltepark zodat de enige open ruimte aan de grenzen van het centrum waardevol blijft voor alle bewoners van Aalter. Red Oostmolen en Natuurpunt Aalter organiseren op 4 juni van 9u30 tot 14u samen een sneukeltoer: wandelen door Oostmolen om de waarde van het gebied ook echt te voelen, een hapje en een drankje, verhalen en activiteiten met de kinderen. Zo kunnen we deze strijd blijven financieren en de broodnodige expertise van advocaten blijven inzetten. Hou dus alvast de datum vrij. Binnenkort meer informatie over inschrijven en steunen. Vertel het voort …

Nieuws
03 juli 2022
Verenigingsnieuws

Nieuw spechtenpad in het Ganzeveld

Het Spechtenpad is een belevingspad voor kinderen in het Ganzeveld. Langs het wandelpad van twee kilometer zijn verschillende belevingselementen aangebracht. “Je kan er kruipen, springen, werpen, speuren en misschien wel vliegen…?”. Voor jonge gezinnen is het Ganzeveld meteen een leuke uitstap tijdens de komende zomer. Langs het 2 km lange pad zijn een 10-tal spelelementen voorzien. “Wie het pad volgt, leert bovendien heel wat bij over het leven van spechten. Wist je bijvoorbeeld dat de tong van een specht zo’n tien centimeter lang is en dat die in de schedel opgekruld zit? Kortom, dit is een leerrijke tocht voor jong en oud!” De spelelementen bevinden zich langs het wandelpad zodat de verstoring beperkt blijft en de rust in het gebied voldoende behouden blijft.

Nieuws
13 november 2021
Verenigingsnieuws

Natuurpunt.corner

Tot in de kleinste hoekjes volgestouwd met leuke en duurzame producten is onze Natuurpunt-corner helemaal klaar voor het eindejaar. Je vindt er leuke cadeaus voor iedereen! Vogelvoer en -attributen, nestkastjes, boeken, schriftjes, brillendozen met natuurprints, sleutelhangers, de Natuurpuntagenda, de Meetjeslandkalender, …

Nieuws
06 juli 2021
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Aalter bestaat dit jaar 25 jaar. Dat vieren we op 12 september, samen met jou!

In 1996 startten we als een kleine vereniging met 79 leden en een beperkt activiteitenaanbod. We werden elk jaar een beetje groter. Vandaag zijn we trots dat meer dan 540 gezinnen lid zijn van Natuurpunt Aalter voor wie we (zonder corona gerekend) een brede waaier aan activiteiten in petto hebben. We werkten de voorbije jaren ook hard aan de uitbouw van de natuurgebieden Ganzeveld, de Vaanders, Poekebeekvallei en de kanaalbermen van Aalter.

Nieuws
05 juli 2021
Verenigingsnieuws

Bingo aan de kanaalbermen

Langs het kanaal Gent-Brugge beheert Natuurpunt Aalter twee waardevolle natuurzones in Aalter-Brug en Bellem. Op de kanaalbermen vinden we bloemrijke graslanden en houtige vegetaties terug. Heel wat broedvogels en vlinders voelen zich er thuis. Schapen, geiten, ezels en koeien begrazen de bermen. Kortom, sowieso de moeite om eens een kijkje te komen nemen! Deze zomer kunnen je de kanaalbermen ook spelenderwijs ontdekken via een Bingo spel. Je kan deelnemen door het wedstrijdformulier te downloaden en op stap te gaan.

Nieuws
06 december 2020
Verenigingsnieuws
natuur.gin

Proef onze natuur.gin

Stokerij-Eenvoud heeft het team Goosebumps gesponsord voor hun deelname aan Expedite Natuurpunt. Dat was een groot succes en het werd zeer geapprecieerd! Het smaakte naar meer... Zo is het idee ontstaan om voor Natuurpunt Aalter een eigen gin op de markt te brengen. Het moto van Stokerij Eenvoud is “Eenvoud uit de natuur”. Een ideale match! We hebben gekozen om te werken met bloesems van sleedoorn en vlierbloesem. Typische kruiden van bij ons vormen de basis van deze florale gin. Met de aankoop van een fles heerlijke gin steun je onze lokale werking. Zo kunnen we onze natuurgebieden uitbreiden, actviteiten organiseren, beheerwerken uitvoeren, natuurwandelingen begeleiden,... Dubbel genieten dus! De prijs per fles is 35 €. De natuur.gin is te koop in de Oxfam Wereldwinkel Aalter (htps://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/aalter/). Je kan hem ook bestellen via een mailtje naar natuurpuntaalter@skynet.be.

Nieuws
25 oktober 2020
Verenigingsnieuws

Ontdek de vallei van de Poekebeek

Heb je zin om je wandelschoenen aan te trekken en op pad te gaan in de vallei van de Poekebeek? Natuurpunt zorgde voor een mooie wandellus doorheen de vallei van de Poekebeek. De route is ongeveer 7,8 km lang.

Nieuws
24 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Nieuwe begrazingszone langs kanaal Gent-Brugge zorgt voor meer biodiversiteit

Het kanaal Gent-Brugge vormt een belangrijk groen lint in onze regio. Met Natuurpunt Aalter doen we al langer inspanningen om de natuur- en landschapskwaliteit er te versterken. Onder meer ter hoogte van het Patersveld en in Bellem zorgt het natuurgerichte begrazingsbeheer er voor dat de biodiversiteit er de voorbije jaren hersteld werd. We starten nu met een nieuwe begrazingszone tussen den Overzet en Bellem, aan de Noordzijde van het kanaal.

Nieuws
29 februari 2020
Verenigingsnieuws
Bouwonderneming Vandenbussche steunt expeditie.natuurpunt. Jij ook?

Bouwonderneming Vandenbussche steunt expeditie.natuurpunt. Jij ook?

Op 27 en 28 juni neemt algemene bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter met 4 teams deel aan Expeditie Natuurpunt. Een sportieve uitdaging, die de 25 medewerkers dichter bij elkaar brengt, maar bovenal ook 3 natuurgebieden en Natuurpunt Aalter een duwtje in de rug te geeft. Dit prachtige initiatief sluit helemaal aan bij de waarden van onze bouwonderneming. Onze jarenlange inzet rond duurzaamheid op de werven en op kantoor resulteerden o.a. in het ontvangst nemen van het Voka Milieucharter (van 2009 tot en met 2017) en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (in 2018 en 2019). Steun jij één van onze teams met een gift voor Natuurpunt Aalter? Dat kan via de website van Expeditie Natuurpunt voor volgende teams: · Team Vandenbussche 1 zal twee dagen kano varen t.v.v. Kanaalberm Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25910 · Team Vandenbussche 2 doet de Demer combitocht (kano varen en wandelen) t.v.v. Natuurpunt Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25916 · Team Vandenbussche 3 zal de Zuiderkempenroute wandelen t.v.v. Natuurgebied Poekebeekvallei: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25912 · Team Akko (het service team binnen Vandenbussche) zal de Zuiderkempenroute wandelen t.v.v. Natuurgebied Ganzenveld Aalter: https://expeditie.natuurpunt.be/project/25909 Op vrijdag 5 juni organiseren we in Aalter een algemene quiz. Meer informatie volgt nog. Hou zeker onze website www.vandenbusschebouw.be in de gaten.

Nieuws
16 februari 2020
Verenigingsnieuws
vallei van de Poekebeek

Uitbreiding natuurgebied Vallei van de Poekebeek

De voorbije maanden kon Natuurpunt Aalter enkele bijkomende percelen in de Vallei van de Poekebeek aankopen. Natuurpunt zal op deze nieuwe percelen voor bijkomende poelen en knotwilgen zorgen. Eén perceel zal ook bebost worden. Door de aankoop zal de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de Vallei van de Poekebeek verder versterkt worden. In het natuurgebied de Vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en -bosjes, die zeer regelmatig overstromen. Natuurpunt beheert in totaal ruim 6 ha in het gebied. De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. Ze liggen opwaarts van het kasteeldomein van Poeke. In de wintermaanden overstroomt de vallei er regelmatig. In de graslanden kan je dan steltlopers en watervogels, zoals de kievit, wintertaling, krakeend en slobeend, zien. In het voorjaar merken we een toename van de scherpe boterbloem en de pinksterbloem op. Je kan hier genieten van de idyllische vallei met de kronkelende Poekebeek en zijn bosjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Om de natuur- en landschapswaarden verder te versterken nam Natuurpunt al verschillende acties. Een brede houtkant, met onder meer sleedoorn, meidoorn, hazelaar, gewone vogelkers, zomereik, gewone es en zwarte els, werd aangeplant. Langs de Poekebeek is een bomenrij van marilandicapopulieren geplant. Een 20-tal knotwilgen werden aangeplant. Daarnaast zijn er twee poelen gegraven om de amfibieën in de vallei verdere herstelkansen te geven. Natuurpunt start een fondsenwervingscampagne op voor de financiering van de nieuwe aankoop. Dit project kan je steunen door overschrijving op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met de vermelding “gift Poekebeekvallei 6671A”. Voor giften vanaf 40€ bezorgen we een fiscaal attest. De belastingvermindering voor giften werd opgetrokken van 45 naar 60%. Meer info: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/poekebeekvallei

Nieuws
16 december 2019
Verenigingsnieuws
Intelligentie in de natuur

Boek "Intelligentie in de natuur"

Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is? In zijn nieuwe boek Intelligentie in de natuur ontwikkelt Aalternaar en natuurpunt-lid Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven. Het boek is te koop in de Natuur.corner. Aankoopprijs: 25€ - Leden van natuurpunt krijgen 10% korting.

Nieuws
15 september 2019
Verenigingsnieuws
natuur.corner

Natuur.corner in wereldwinkel Aalter

Wereldwinkel Aalter en Natuurpunt Aalter hebben sinds september 2019 een nieuwe samenwerking opgestart in de nieuwe winkel in de Stationsstraat (naast school De Beuk). In de natuur.corner is er een permanent en variërend aanbod uit de Natuurpunt.winkel te koop.

Nieuws
18 augustus 2019
Natuurbericht
Dunning Ganzeveld

Dunning en omvorming van naaldbos met exoten naar een inheems loofbos met een bosrand

Deze zomer wordt in het Ganzeveld, op een perceel van van ongeveer 4 ha, een dunning of een selectieve kapping uitgevoerd. Door te dunnen en exoten uit het perceel te halen, proberen we de natuurlijke balans te herstellen en een natuurlijk inheems loofbos te creëren met een hogere biodiversiteit.

Nieuws
13 april 2019
Natuurbericht
foto bosanemoon

Voorjaarswandeling in Poeke: het Kasteeldomein en de Vallei van de Poekebeek

Mooie wandeling doorheen het kasteeldomein en de vallei van de Poekebeek. Je kan er genieten van een gevarieerd landschap bestaande uit historische bossen en beekbegeleidende natte graslanden.

Nieuws
02 oktober 2018
Verenigingsnieuws
Ree

Bos voor Iedereen: beMatrix schenkt 16.000m² nieuw bos aan Vlaanderen

Met de campagne Bos voor Iedereen wil Natuurpunt bossen planten in Vlaanderen. We kopen grond, planten bomen en zorgen dat die uitgroeien tot volwaardige bossen. Dit jaar planten we op 25 november 2018 nieuwe bossen aan. In Aalter wordt aan natuurgebied Ganzeveld een oppervlakte van 16.000 m² ingericht als nieuw natuurgebied, dankzij onze partner beMatrix.

Nieuws
24 september 2018
Verenigingsnieuws

Nog plaats voor een boompje?

Dit najaar organiseren we terug een samenaankoop bomen en struiken. We maakten een uitgelezen keuze van plantgoed aan een voordelige prijs. Er is keuze uit bosgoed voor houtkanten, hagen en kleine bosjes. Je kan zelf een keuze maken uit soorten of opteren voor een geselecteerd pakket zoals een “zoemende houtkant” of struikenpakket “vogelnest”. Wie iets meer plaats heeft kan ook kiezen voor een grote boom zoals boskers of zomerlinde. Een aanrader is ook ons mooi aanbod fruitbomen, zowel halfstam als hoogstam. Er is ook nog een aanbod aan ecologisch gekweekt kleinfruit (kiwi, framboos,…). Het volledige aanbod kan je hier downloaden. Meer info: guidor.vranken@scarlet.be Bestellen kan tot 1 december 2018. Je kan de boompjes afhalen op 15 december tussen 10u en 12u (Bellemstraat 121 te Aalter).

Nieuws
24 september 2018
Natuurbeleid

Kiezen voor een natuurlijk en duurzaam Aalter

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Voor Aalter en Knesselare zorgt de fusie voor historische verkiezingen. Na de verkiezingen moet een nieuw beleidsplan voor de fusiegemeente opgemaakt worden. Voor Natuurpunt is het cruciaal dat een versterking van de natuur in samenhang met een transitie naar een duurzame gemeente centraal staan in deze beleidsvisie. Natuurpunt Maldegem-Knesselare en Natuurpunt Aalter maakten in samenwerking met de andere afdelingen in het Meetjesland een uitgebreid memorandum op. Voor Aalter en Knesselare selecteerden we 10 prioritaire actiepunten. Aan de verschillende politieke partijen vroegen we om mee te delen of ze akkoord zijn met deze prioriteiten. Van 3 partijen (CD&V/NV.A, Groen en SP.A) kregen we reactie. Groen en SP.A stellen akkoord te zijn met al onze prioriteiten. CD&V/NV.A is met 3 prioriteiten niet akkoord. Wil je voor een natuurlijk en duurzaam Aalter kiezen? Laat je inspireren door onze bijgevoegde enquête.

Nieuws
10 december 2017
Verenigingsnieuws
De Meetjeslandse bossen

De Meetjeslandse bossen

Dit nieuwe prachtige kijk- en leesboek over de rijkdom van onze Meetjeslandse bossen is een aanrader voor elke bosliefhebber. Blader doorheen de 4 seizoenen in deze prachtige uitgave en geniet van de Meetjeslandse Bossen: van kleppers als het Drongengoedbos, Het Leen en het Heidebos tot kleinere juweeltjes zoals onder meer het Kattenbos, Zonnebos of de bossen van Maria-Aalter. Dit boek toont je de rijkdom aan natuur aan de hand van vlot leesbare teksten en prachtige foto’s. Het boek kost 30€ en kan besteld worden bij Natuurpunt Aalter (natuurpuntaalter@skynet.be of 0476/76.05.16). Het is ook beschikbaar bij Natuurpunt en Partners Meetjesland (stationsgebouw Eeklo) en bij de Natuurpunt winkel (https://winkel.natuurpunt.be/de-meetjeslandse-bossen?filter_name=meetjesland&filter_description=true). Voor elk boek dat Natuurpunt verkoopt gaat 6€ naar de bescherming van waardevolle bossen in het Meetjesland.

TOP