Tom Inthof

Natuurpunt As

De Vallei van de Bosbeek neemt een centrale plaats in binnen de historiek van de afdeling. Tegenwoordig gaat de aandacht uit naar de volledige oppervlakte van de kleine Kempische gemeente As, met o.a. nog de Klaverberg, het Rouwmortelven, Hoven-Oeleinderheide, reservaat Heiderbos met de grootste populatie jeneverbes van Vlaanderen, een poort van het Nationaal Park de Hoge Kempen, kleine landschapselementen zoals holle wegen, en de geologische wand.

Zoals bij de andere afdelingen behoren natuuraankopen en –beheer, samen met geleide wandelingen, tot de core business. De Asserse bestuursleden zien hun opdracht wel ruimer, ze zijn waakzaam en actief op terreinen zoals mobiliteit, milieu, duurzame ontwikkeling, energiebeleid, ruimtelijke ordening en de verkoop van inlandse bomen en planten. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang je Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

TOP