Natuurpunt As is actief in As. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Vereniging Natuurpunt AS

Inleiding

Natuurpunt is met 100.000 aangesloten gezinnen de grootste natuur- en milieuvereniging van Vlaanderen. De lokale afdeling Natuurpunt As ontstond aan het begin van de millenniumwissel, maar de voorgeschiedenis is een stuk ouder (zie beneden).

De Vallei van de Bosbeek neemt een centrale plaats in binnen de historiek van de afdeling. Tegenwoordig gaat de aandacht uit naar de volledige oppervlakte van de kleine Kempische gemeente As, met o.a. nog de Klaverberg, het Rouwmortelven, Hoven-Oeleinderheide, reservaat Heiderbos met de grootste populatie jeneverbes van Vlaanderen, een poort van het Nationaal Park de Hoge Kempen, kleine landschapselementen zoals holle wegen, en de geologische wand.

Zoals bij de andere afdelingen behoren natuuraankopen en –beheer, samen met geleide wandelingen, tot de core business. De Asserse bestuursleden zien hun opdracht wel ruimer, ze zijn waakzaam en actief op terreinen zoals mobiliteit, milieu, duurzame ontwikkeling, energiebeleid, ruimtelijke ordening en de verkoop van inlandse bomen en planten.

Leden en bestuur

De Asserse afdeling wordt doorheen de jaren gekenmerkt door een stabiele werking. Het ledenaantal kent een licht stijgende trend, met nu ruim 70 gezinnen als betalend lid. Het bestuur telt 10 leden, met name:

  • Tom Inthof , voorzitter
  • André Vincken, verantwoordelijke activiteiten
  • Jos Casters, penningmeester
  • Jan Verstraeten, conservator Vallei van de Bosbeek
  • Els Ferson, secretaris 
  • Jos Snijkers
  • Rita Declercq
  • Bernard Jarych
  • Felix Bergers
  • Lucienne Vanhees 

Heb je iets te melden, of heb je een idee? Neem dan contact op via jos.snijkers@telenet.be of 0478/564 766.

Wil je je aansluiten als nieuw lid, of meewerken met de beheerwerkgroep? Neem dan contact op via vincken.andre@skynet.be of 089/657 871.

Historiek

De oudste wortels van de vereniging zijn terug te trekken tot de Werkgroep Vallei van de Bosbeek, die in 1978 boven de doopvont werd gehouden op initiatief van Jacques Van Ham. Samen met Sil Janssen wist hij enkele betrokken zielen samen te brengen, m.n. Elio Roncada, Guido Drijkoningen, Luc Cornelissen en Felix Bergers. Elke zaterdag maakten zij een verkenningswandeling door de vallei, eerst in de gemeenten As en Opglabbeek, later verder door tot Wurfeld. Een LISEC-studie van het gebied onder coördinatie van Jan Gabriels en Roger Meynen opende de deur voor bredere erkenning, Vlaamse ondersteuning en een begin van aankoopbeleid.

In 1980 zag een andere natuurvereniging het daglicht onder impuls van André Engelen, met de naam Natuurvrienden As. Deze groep kende vliegensvlug een groot ledenaantal en wist de groene microbe over te brengen op vele inwoners. Natuurbescherming begon al snel een beleidsthema te worden in As.

Omstreeks 1986 vonden een aantal mensen uit As en Opglabbeek elkaar in een gemeenschappelijke afdeling voor de twee gemeentes van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. De jaarlijkse dwaallichtjestocht, met honderden deelnemers, blijft in het collectieve geheugen gegrift.

Downloads: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/local_department/memorandum_npas_gemeenteraadsverkiezingen_2018.pdf
TOP