Wat doen we

Natuurpunt Asse houdt graag contact met haar leden via regelmatige activiteiten. 

Dat zijn voornamelijk wandelingen maar wij verwelkomen u ook graag op onze beheeractiviteiten en voor de meest geïnteresseerden valt er in onze natuur ook wel wat aan studie te doen!

Tijdens onze jaarlijkse 'Lokale Algemene Vergadering' in het begin van het jaar betrekken we u graag bij onze afdelingswerking.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, volg ons dan op Facebook of abonneer je op onze gratis maandelijkse nieuwsbrief Asse.Flits.

Beheer

Natuurbeheer is meer dan 'alles laten groeien en bloeien'. Willen we bloemrijke graslanden bvb dan zal er moeten gemaaid en gehooid worden want het toverwoord voor biodiversiteit is 'verschraling'. Dit betekent dat we door regelmatige afvoer van het maaisel overtollig voedsel aan onze grond gaan onttrekken.

We doen dit op zogenaamde beheerdagen en we doen daarvoor graag beroep op onze vrijwilligers, op de jeugd van onze scholen en soms op bedrijventeams.

Gelukkig kunnen we in Asse rekenen op een vrij grote ploeg van gemotiveerde vrijwilligers. Zij verzetten letterlijk 'bergen' werk maar dit gebeurt in een ontspannen sfeer en naar ieders tempo. Vanuit de afdeling trakteren wij dan graag met een drankje en een versnapering van het seizoen.

Via ENB, Educatief Natuurbeheer, kunnen ook scholieren een handje toesteken.

Tenslotte ontdekken meer en meer bedrijven het natuurwerk als ideaal moment voor teambuilding van hun personeel. Ook in deze formule tweemaal winst - gezonde ontspanning en betere natuur! 
Wil uw bedrijf meer info over mogelijke teambuiling activiteiten, contacteer ons dan via natuur.asse@gmail.com.

Studie, projecten en monitoring

Beheer van natuurgebieden is keuzes maken. Deze kunnen alleen maar gemaakt worden dankzij een nauwkeurige monitoring. Welke soorten zijn er te vinden, welke soorten zijn nog potentieel voor de toekomst, hoe reageert het gebied op het gevoerde beheer. 

Daarom worden er op regelmatige basis inventarisaties georganiseerd. Verwacht geen geleide wandelingen, maar ook niet-kenners zijn zeker welkom!

Telling - Sleedoornpage-eitjes

Elk jaar inventariseren wij de aanwezigheid van de sleedoornpage via het zoeken van de eitjes op sleedoornstruwelen in het Droogveld, Kruiskouter en de Erik’s boomgaard. Dit doen we in de wintermaanden omdat dan de naakte struiken het best de minuscule eitjes laten zien.
Indien interesse, laat het weten aan natuur.asse@gmail.com.

Monitoring - Eikelmuis

Eikelmuis

De eikelmuis of 'fruitratje' is met haar schattig snoetje, zwart zorro-masker en lange pluizige staart zonder twijfel een van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren uit onze Vlaamse natuur. Het is een 'endemische soort' in West-Europa, dwz dat deze soort enkel en alleen in ons werelddeel voorkomt. Zij is ook tot 'Provinciale Particuliere Soort' (PPS) van de provincie Vlaams-Brabant uitgeroepen en is meteen ook een 'koestersoort' voor Asse.

Een aantal van onze leden engageerden zich om nestkasten voor eikelmuizen op te hangen in een natuurgebied in hun buurt of in de tuin. Twee maal per jaar worden deze kasten nagezien op de aanwezigheid van deze soort. Soms worden deze kasten ook wel eens bezet door hommels of koolmezen ... maar altijd een spannende bezigheid om te zien welke soort nu weeral gebruik heeft gemaakt van deze 'hotelletjes'.

Ook zin in het plaatsen van zo'n eikelmuiskast? Laat het weten aan natuur.asse@gmail.com.

Meer informatie vind je in het documentje hieronder.
PDF icon de eikelmuis (4.28 MB)

Nog meer weten over de eikelmuis, klik dan hier.

Project - Ringslang

Dit project is een combinatie van soortbescherming en sensibilisatie. Enerzijds wordt door het opzetten van de broeihopen aan biotoopverbetering gedaan voor de ringslang. Sensibilisatie rond een slang - nu niet onmiddellijk een 'aaibare' soort - is niet evident maar wij zijn er toch in geslaagd om voor dit beestje interesse te wekken bij een breder publiek.

Ringslang boudewijn

In de marge van deze soort werd trouwens het belang van de beekvallei 'Molenbeek-Maalbeek' in Zellik uitgedragen, evenals de zorg voor en de inventarisatie van een aantal begeleidende soorten in dit biotoop.

Zo maakte het project het ons mogelijk twee fuiken aan te kopen die ons jaarlijks in staat zullen stellen de aanwezigheid van waterleven - in het bijzonder de aanwezigheid van amfibieën (3 soorten salamanders!) - in de Molenbeek te monitoren. De twee broeihopen aan het Kerremansbos werden voorzien van een fraai takkenvlechtwerk zodat het project ook in de toekomst in het landschap zal voortleven.

Meer informatie over de gevlekte ringslang, vind je hier.
Je kan ook terecht op de website van Hyla, de gewestelijke werkgroep van Natuurpunt die werkt rond de amfibieën en reptielen in Vlaanderen. 

Project - Zwaluw

De huiszwaluw is een van de negen koesterburen van onze gemeente.
Sedert 2007 is Natuurpunt Asse van start gegaan met een huiszwaluwenproject. De gemeente en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters steunden dit project.
Onze vrijwilligers maakten een inventaris op van de resterende huiszwaluwen, en slaagden erin om twee restkolonies terug te laten uitgroeien tot twee leefbare kolonies. Zo zagen we op amper vier jaar tijd, ons zwaluwenbestand van amper 7 broedpaartjes terug naar een 60-tal broedende koppeltjes evolueren. Dit alles wordt jaarlijks opgevolgd met blijvende sensibilisering en begeleidende initiatieven (kunstnesten, oplossingen mestprobleem). Ook de boeren- en gierzwaluw krijgen de nodige aandacht, ondermeer met kunstnesten en onze insteek in het gemeentelijk beleid.

HuiszwaluwDe huiszwaluw is eenvoudig te herkennen aan hun witte romp en zwarte vleugels en bovenrug. De staart is licht gevorkt. Ze broeden in groep (kolonies) en bouwen hun nesten voornamelijk onder uitstekende randen of dakgoten van huizen. Als bouwmateriaal gebruiken ze modder, leem of klei die ze verzamelen uit modder- of slijkpoelen.
Meer informatie over de huiszwaluw vind je hier.

De boerenzwaluw herken je aan de typische roestkleurige keel en voorhoofd, een crèmewitte tot gele onderzijde en een donkere metaalglanzende blauwe rug. Ze hebben een lange diepgevorkte staart. Ze broeden in kleinere kolonies of alleen, maar meestal binnen een gebouw - bij voorkeur in een stal met dieren. De boerenzwaluwen maken voor de bouw van hun nesten ook gebruik van modder.
Meer informatie over de boerenzwaluw, vind je hier.

Wil je meewerken aan de bescherming van de huis zwaluw in Asse ? Neem contact op met ons via natuur.asse@gmail.com.

Waarnemingen

Waarnemingen.be is een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie en wordt gevoed door waarnemingen van vele vrijwilligers en werkgroepen. Het is een module om natuurwaarnemingen van alle soortengroepen in te voeren, te beheren en deze informatie te delen met andere gebruikers.
Ook Natuurpunt Asse heeft daar haar eigen stek.

Daarnaast bevindt er zich ook een telpost van de Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant op de Kruiskouter, in Relegem.
Meer informatie over deze telpost, vind je hier.

Wandelingen

Onze wandelingen worden gegidst door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt Asse. De algemene flora, fauna en het beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch of speciaal gericht naar gezinnen met kinderen.

Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij uitdrukkelijk vermeld. 

Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom maar betalen een dag-lidmaatschap van 1 €. 

TOP