Natuurpunt Aulenteer is actief in Sint-Truiden. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

De natuurgebieden in het beheer van Natuurpunt Aulenteer hebben heel wat te bieden aan de natuurliefhebber. Dank zij de kalkrijke ondergrond bevindt zich in Overbroek een kalkrijk kamgrasland op de hellingweide en een kalkmoeras inde de vallei van de Herk. Bijzondere planten zoals de gulden sleutelbloem, de brede orchis en de schubzegge maken hier deel uit van de vegetatie. In Op d'Hei in Runkelen tref je in het heischraal grasland soorten als blauwe knoop en tormentil aan.

Natuurpunt Aulenteer organiseert elke eerste zondag van de maand, in samenwerking met de Dienst Toerisme van de stad Sint-Truiden, een geleide natuur- en cultuurwandeling. De wandelingen gaan vaak over onverharde paden. Voorzie dus geschikt schoeisel, zeker bij vochtige weersomstandigheden. 

Daarnaast zijn er nog beheerswerken, lezingen en cursussen. Als je lid bent van Aulenteer, ontvang je vier keer per jaar het Kroniekje.

Het bezoekerscentrum "Mergels van Gelinden" in Natuurhuis Haspengouw bevat een waardevolle collectie geologisch materiaal en is van februari tot en met augustus geopend op elke tweede en laatste zondag van de maand tussen 13:00u en 17:00u. Je vindt er allerlei natuur- en toeristische informatie.

Adres Natuurpunt Aulenteer Sint-Truiden, Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden (Sint-Truiden)

Voorbeeld Het Kroniekje

Mergels van Gelinden

Miljoenen jaren geleden bevond zich in het gebied Overbroek een soort estuarium van een rivier die hier in de zee uitmondde. Hierdoor geraakte heel wat planten en zeedieren ingebed in de afgezette materialen.

De oude mergelgroeve van Overbroek, met bovenop en bos en een grasland met zeldzame kalkminnende planten, is het mekka voor natuurvrienden en geologen. De verschillende geologische lagen van de ondergrond zijn hier geëxposeerd. Belangrijkste element hier is de onderste laag met de 57 miljoen jaar oude échte mergel, bestaande uit kalk, klei en leem. Voor het tijdperk van de kunstmeststoffen werd deze mergel gebruikt om het akkerland minder zuur te maken.  In deze mergellaag zijn plantenresten van o.a. wilg, kastanje, eik, laurier en nieskruid gevonden. In het bezoekerscentrum bevindt zich een permanente tentoonstelling van unieke fossielen van zee- en landplanten.  

Bezoekerscentrum Natuurhuis Haspengouw - Mergels van Gelinden

Adres: Kleinveldstraat 54, 3800 Sint-Truiden (Gelinden). GPS-coördinaten: 50.757850, 5.259778. Tel. 011 691622.

Het Natuurhuis Haspengouw is van februari tot en met augustus geopend op elke tweede en laatste zondag van de maand tussen 13:00u en 17:00u. Hier zijn de wereldvermaarde fossielen van bladeren, schelen, zee-egels,.... afkomstig uit de mergels van Overbroek en alle in Haspengouw voorkomende geologische gesteenten tentoongesteld.

Je kan er tijdens de openingsuren terecht voor een drankje. Wandelkaarten en brochures zijn hier te koop. 

Van bij het Natuurhuis vertrekken de wandelroutes door Overbroek en het beemdgebied Egoven, waar de Fonteinbeek en de Molenbeek in de Herk uitmonden. 

Jaarlijks vindt op 1 mei de Mergeldag plaats: naast gegidste wandelingen en een geleid bezoek aan het unieke geologische erfgoed (Mergelgroeve van Overbroek), zijn er tal van activiteiten voor jong en minder jong: gezinszoektocht, geocaching, ...

TOP