Natuurpunt Beringen tracht haar steentje bij te dragen om de Beringse natuur zo optimaal mogelijk in stand te houden en te beheren. Vrijwilligers zijn vooral actief in de bovenstroom van de Vallei van de Zwarte Beek, één van de waardevolste natuurgebieden in Europa. We monitoren dagvlinders, amfibieën, exoten en waterpeilingen. We organiseren thematische, begeleide wandelingen en natuurcursussen. Natuurpunt Beringen is actief in de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu, GECORO en Stedelijke Cultuurraad.

Bezoek onze website : www.natuurpuntberingen.be

TOP