Een boomgaard op de Koeheide

 In samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland , Natuurpunt Bertem en met de steun van Natuurpunt Leuven werd er, eind november 2016, op de Koeheide een hoogstamboomgaard aangeplant.

Verschillende soorten appel, peer, pruim, kers met wel klinkende namen zoals Franse Bellefleur, Court Pendu Rosat, Bruine kriekpeer, Rambour d'Hiver, Calebasse Bosc, Bigarreau Napoleon, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy… leven er nu naast elkaar.

Hierbij slaat onze fantasie op hol.

Zeer blij dus met deze nieuwe aanwinst, de hoogstamboomgaard.

Het ideaal plantverband van een hoogstamboomgaard is 10 x 10m.  We hebben dit op de weide die we ter beschikking hebben kunnen waarmaken. 
Veel zon is een must voor een rijke oogst en de fruitbomen zullen, als het weer meezit, de hele dag ten volle kunnen genieten van de warme zonnestralen.

We kijken uit naar het oogsten van ons fruit maar ook naar de rust in onze boomgaard en de ecologische meerwaarde die hij biedt. 
We willen kinderen uitnodigen, verstoppertje spelen, boeken en verhaaltjes voorlezen onder de appelboom, fruitsap persen, fruitwijn maken…

Wilde bijen, wespen en ander insecten krijgen een extra voedingsbron. We willen een bijenhotel plaatsen om nieuwe soorten aan te trekken.

De vorming van natuurlijke holten maakt hem een toevluchtsoord voor dieren.
We zoeken uit hoe we er een bijenkast kunnen installeren.
Een boomgaard is een geschikte leefomgeving voor de met verdwijnen bedreigde fruitmuis. We kunnen aangepaste nestkasten hangen om de eikelmuis te lokken.

De schapen die enkele van onze terreinen begrazen zullen, zodra we over een omheining beschikken ons helpen met het onderhoud van de boomgaard. 

De eerste jaren worden onze bomen nog bij gesnoeid en we kijken er naar uit om dit te leren.

Wordt vervolgd.

 

A apple a day keeps the doctor away.

 

Natuurpunt Bertem

Natuurpunt Bertem

Yes, Natuurpunt Bertem is een eigen afdeling geworden. Het was niet slecht onder de vleugels van het grote Vijl (afdeling Voer, Ijse, Lane) maar het was hoog tijd om zelf uit te vliegen en volledig onafhankelijk Bertem verder warm te maken voor natuur en de prachtige gebieden die wij beheren en waar we fier op zijn.

Wat is het ‘onafhankelijke’ Natuurpunt Bertem en wat doen wij?

Wij zijn een gemotiveerde ploeg vrijwilligers die vele en verschillende steentjes bijdragen aan de werking van onze afdeling.
Er is het bestuur met een conservator, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Of nog juister: voorzitster, penningmeesteres en secretaresse.

Een aantal andere vrijwilligers staat paraat om de activiteiten die we organiseren voor te bereiden. Een brede ‘losse’ ploeg die graag pintjes komt uitschenken, tenten recht zetten en weer afbreken, enz… de dag van het evenement.

Dan zijn er nog de gidsen, de mensen die zich aanmelden op de werkdagen, en specialisten allerhande (vogels, paddenstoelen, kruiden, biodiversiteit, holle wegen, ...)

We hebben een goede herder die voor ons schapen hoedt. Momenteel voeden de schapen zich op 3 plekken waar ze afwisselend verblijven.  Ze besparen ons heel wat werk. Desalniettemin ontvangen we graag sympathisanten en vrijwilligers op de werkdagen die we regelmatig organiseren.

Niet te vergeten zijn de professionele fotografen, de muzikanten die sommige activiteiten opfleuren, de kinderanimatoren allerhande.

Enkele van onze Natuurpunters zetelen in de milieuraad waar we natuuraangelegenheden aankaarten, nieuwe ideeën lanceren voor Natuurpunt maar eveneens andere milieuzaken behartigen.
We streven naar de best mogelijke samenwerking met de lokale boeren waarvan er sommige enkele van onze gebieden bewerken.

Al deze mensen en activiteiten houden onze afdeling draaiende.

En we blijven op zoek naar wie ons nog kan helpen met vernieuwende ideeën of wat tijd beschikbaar heeft om onze afdeling nog meer animo te geven. Iedereen is welkom en elke insteek en alle capaciteiten worden gewaardeerd.

In de toekomst willen we ook samenwerken met andere verenigingen uit Bertem. Tijdens Het Grote Vogeltelweekend (kijk- en voederdag)  hadden we reeds een inspirerende ervaring met een lokaal creacentrum.

2015 was een succesvol jaar met in september als topper de Koeheidedag. Het gebied de Koeheide, dat we delen met Leuven is en blijft het paradepaardje van Natuurpunt Bertem en trekt heel wat volk. De Helling, de Jacht, de Wei van Odile en zoveel meer is geen onbekende voor vele natuurliefhebbers en andere recreanten.

Er waren de vele werkdagen die trouw worden georganiseerd door onze conservator/beheerder. De Fietseling waar we een bezoek brachten aan enkele natuurgebieden van Vijl. Gegidste themawandelingen. De zwerfvuilactie waar we mee hielpen om Bertem, voor minsten 1 dag, de properste gemeente van België te maken.

Dit jaar staat opnieuw de Fietseling genoteerd met een gegidst bezoek aan Silsombos, we plannen de Nacht van de Nachtvlinder, animatie op de jaarmarkt, de trage wegen in de kijker, Dag van de Natuur, verschillende wandelingen en werkdagen…

Plannen over een Schotse werkdag met de nodige ingrediënten om het prettig te maken.  Een wandeling/workshop eetbare planten en kruiden! Ook activiteiten met kinderen blijven op onze agenda een belangrijk punt.

We willen actief en dynamisch aanwezig zijn in de Bertemse  natuurscène.

Info over onze werking en activiteiten communiceren we via de sociale media, onze website en mailings. www.natuurpunt.be/natuurpunt-bertem

 

TOP