Beleid

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is ook dat we de natuur een stem geven.
We stellen ons op als een actief pleitbezorger voor meer en betere natuur; en voor een versterking van de biodiversiteit.
Om natuur op de politieke agenda te krijgen en te houden, gaan we in dialoog met de beleidsmakers van Boortmeerbeek. Daarom zijn we zeer actief aanwezig in de Milieuadviesraad en de Gecoro.

Onze visie op de Natuur in Boortmeerbeek vertalen en formuleren we in Beleidsadviezen. We laten ons horen in het debat via standpunten, adviezen en overleg.

TOP