MAR

De milieuadviesraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Hij kan dit doen op vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief. De milieuadviesraad moet conform de wetgeving samengesteld worden uit vertegenwoordigers van de lokale milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de socio-culturele en vormingsorganisaties, de beroepsorganisaties en geïnteresseerde burgers.

 Huiszwaluw

TOP