Onze partners

Onze partners

Natuurpunt Brugge werkt onder de koepel van Natuurpunt, de onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 175 lokale afdelingen, worden gesteund door meer dan 100.000 leden.

Andere overkoepelende organisaties

West-Vlaamse Milieufederatie (WMF): koepelvereniging van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen

Natuurpunt Brugs Ommeland (NBO) vertegenwoordigt de aangesloten afdelingen en werkgroepen. 

Natuurpunt CVN (Centrum Voor Natuureducatie) organiseert vorming en opleidingen over natuur, klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Het belangrijkste doel is de voorbereiding en de uitvoering van het natuurbeleid in Vlaanderen. Daarbij kijkt het toe op de naleving van bosdecreet, jachtdecreet, milieuhandhavingsdecreet, natuurbehoudswet, natuurdecreet, riviervisserijwet en aanverwante wetgeving.

Werkgroepen

Mergus is de Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

De Brugse Mycologische Werkgroep groepeert mensen uit het Brugse Ommeland met een specifieke interesse voor paddenstoelen. 

Natuurfotografen Brugs Ommeland 

Jongerenwerking

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, voor jongeren van 7 tot en met 26 jaar.

Natuurpunt Brugge is ook te vinden op Facebook, omdat we onze afdeling een ‘face’ willen geven voor allen die zich betrokken voelen bij de natuur in de streek.

Sponsors

Interesse om een samenwerking aan te gaan met Natuurpunt Brugge, contacteer dan Wim Hogie. Een samenwerking is mogelijk onder vele vormen.

wim.hogie@gmail.com - 0479 72 53 23
TOP