Geef een gift

Gift via klassieke overschrijving

 Stort jouw gift op rekening : BE56 2930 2120 7588

Vermeld "Gift Natuurpunt " en graag  het projectnummer 5510 (= Natuurpunt Damme).

of geef voor de uitbouw van het bezoekerscentrum BE56 2930 2120 7588

Bij een  gift graag vermelden: Fonds bezoekerscentrum Damme, F-04028.


Belastingsvoordeel

Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Alle giften die Natuurpunt in één kalenderjaar van jou ontvangt, tellen we samen. Via de belastingen recupereer je een deel van jouw gift. Lees meer over de fiscale attesten van Natuurpunt.

 

TOP