Natuurpunt Druivenstreek zet zich in voor meer en betere natuur in onze mooie druivengemeenten.

Voor enkele soorten, zoals de Vroedmeesterpad en het Vliegend hert, behoort de Druivenstreek tot één van de laatste toevluchtsoorden in Vlaanderen. In 2013 werd er zelfs de voor ons land uiterst zeldzame Donkere klokjeszandbij ontdekt. En wat te denken van deze vondst van het zeldzame Schermlevermos, de 2de vindplaats voor Vlaams-­Brabant sinds 2000 en de 5de vondst ooit op Vlaams niveau! Dit alles maakt dat het belang van de natuur in de Druivenstreek moeilijk te onderschatten valt.

Daarom worden er op dit moment door Natuurpunt een zestal natuurgebieden actief beheerd.

Verderop op deze pagina worden deze gebieden kort voorgesteld. Regelmatig worden beheersdagen georganiseerd die openstaan voor iedereen. Ook andere activiteiten zoals cursussen, wandel­ en/of fietstochten, ... worden op regelmatige basis georganiseerd.

Kijk daarom zeker eens naar onze activiteiten!

Heb je iets te melden of te vragen, of wil je meewerken aan onze werking, dan horen we graag van jou.

Afdelingsvisie

Onze visie over de afdeling heen vind je via de link hieronder.

PDF icon visie_npd_nl.pdf (1.12 MB)

project Huiszwaluw (2019)

Het gaat niet goed met onze zwaluwsoorten. Door een tekort aan modder in het landschap en geschikte nestplaatsen in combinatie met het ineenstorten van de insectenaantallen, gaan de populaties zienderogen achteruit.

Daarom startte Regionaal Landschap Dijleland, i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek, een actie waarbij binnen welbepaalde zones actief gezocht wordt naar huiseigenaars die een kunstnest voor huiszwaluwen aan hun gevel willen plaatsen om zo de soort een duwtje in de rug te geven.

Bekijk hieronder de zoekzone voor elke gemeente van ons werkingsgebied. Woon jij in zo'n zone en is een zwaluwnest aan jouw gevel welkom, dan wordt dit geplaatst met steun van je gemeente!

Potentiële geïnteresseerden mogen een seintje geven aan robbe.toye@rld.be of annabel.pennings@rld.be.

Woon je niet in een zoekzone maar heb je wel zwaluwen in de buurt? Of ken je andere plaatsen waar zwaluwen voorkomen? Laat het ons zeker weten via waarnemingen.be! Zo kunnen we in de toekomst misschien een vervolg aan dit project breien.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 schreef Natuurpunt Druivenstreek een memorandum en vroeg aan alle politieke partijen van de Druivenstreek welke van onze aanbevelingen zij zouden proberen op te nemen in een eventueel bestuursakkoord.

De resultaten van deze bevraging vind je hieronder opgesplitst per gemeente.

TOP