Natuurpunt Druivenstreek zet zich in voor meer en betere natuur in onze mooie druivengemeenten.

Voor enkele soorten, zoals de Vroedmeesterpad en het Vliegend hert, behoort de Druivenstreek tot één van de laatste toevluchtsoorden in Vlaanderen. In 2013 werd er zelfs de voor ons land uiterst zeldzame Donkere klokjeszandbij ontdekt. En wat te denken van deze vondst van het zeldzame Schermlevermos, de 2de vindplaats voor Vlaams-­Brabant sinds 2000 en de 5de vondst ooit op Vlaams niveau! Dit alles maakt dat het belang van de natuur in de Druivenstreek moeilijk te onderschatten valt.

Daarom worden er op dit moment door Natuurpunt een zestal natuurgebieden actief beheerd.

Verderop op deze pagina worden deze gebieden kort voorgesteld. Regelmatig worden beheersdagen georganiseerd die openstaan voor iedereen. Ook andere activiteiten zoals cursussen, wandel­ en/of fietstochten, ... worden op regelmatige basis georganiseerd.

Kijk daarom zeker eens naar onze activiteiten!

Heb je iets te melden of te vragen, of wil je meewerken aan onze werking, dan horen we graag van jou.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 schreef Natuurpunt Druivenstreek een memorandum en vroeg aan alle politieke partijen van de Druivenstreek welke van onze aanbevelingen zij zouden proberen op te nemen in een eventueel bestuursakkoord.

De resultaten van deze bevraging vind je hieronder opgesplitst per gemeente.

TOP