Beleid & Campagnes

Natuurpunt Druivenstreek beschermt de natuur niet alleen door natuurgebieden aan te kopen en te beheren zodat de natuurwaarden er vergroten, maar ook door te wegen op het beleid.

Zo werken we actief mee aan overlegstructuren zoals Plan Vliegend Hert en zijn we vertegenwoordigd binnen de GECORO's (GEmeentelijke COmissie voor Ruimtelijke Ordening) en milieu(advies)raden van de verschillende gemeenten binnen ons werkingsgebied.

Ook komen we tussen bij vergunningsaanvragen van projecten die volgens ons een negatieve impact hebben op de natuur, het landschap en het milieu.

Op deze pagina vind je meer info over deze acties en campagnes.

Vertegenwoordiging adviesraden

Hieronder vind je de vertegenwoordigers van Natuurpunt Druivenstreek in de verschillende adviesraden terug:

  • Hoeilaart:
- Milieuraad: Daan Verhaeghe (daanverhaeghe@telenet.be)
- GECORO: Hendrik Herckens (hendrik.herckens@outlook.be)
  • Overijse:
- RAad voor MIlieu en NAtuur: Daniel Vanderkelen (daniel.vanderkelen@skynet.be)
- GECORO: Paul Nuyts (paul.nuyts1@telenet.be)
  • Tervuren:
- MilieuAdviesRaad: Tom Haerinck (tomhaerinck@outlook.com) en Arnout De Greve (arnout.de.greve@telenet.be)
- GECORO: Anne Van Frausum (anne.van.frausum@telenet.be)
  • Huldenberg:

- Paraadt Natuur & Milieu: Stijn Verstraeten (stijn.verstraeten@ignitron.net)
- GECORO: Elsie Premereur (elsie.premereur@gmail.com)

TOP