Nieuws

Nieuws
25 juli 2022
Verenigingsnieuws

Ontbossing beschermd Park van Tervuren dreigt

In het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Park van Tervuren: Oostelijke Ingang’ tracht een vastgoedmakelaar munt te slaan uit een verkavelingsvergunning uit de jaren ‘70 waarvoor het nodig is waardevol parkbos te kappen. Dit bos is een belangrijke ecologische schakel die het Park van Tervuren koppelt aan het Twaalf Apostelenbos en een stapsteen vormt naar het Moorselbos. De aanvraag hangt juridisch echter met haken en ogen aan elkaar en Natuurpunt Druivenstreek diende dan ook bezwaar in. De natuurvereniging rekent nu op het gemeentebestuur om deze plannen, die indruisen tegen het algemeen belang en dit louter omwille van persoonlijk geldgewin, tegen te houden.

Nieuws
18 juli 2022
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Druivenstreek verwerpt landinrichtingsplan OVID

Momenteel ligt het landinrichtingsplan OVID (Over Voer, Ijse en Dijle) van de Vlaamse LandMaatschappij (VLM) in openbaar onderzoek voor aan de bevolking. Hoofddoel van dit plan is het structureel verbeteren van de waterkwaliteit van de IJse. Ondanks het feit dat dit broodnodig is, verzet Natuurpunt Druivenstreek zich tegen het voorliggende ontwerp omdat de kern ervan inefficiënt, onnodig duur én natuurvernietigend is terwijl evidente oplossingen worden genegeerd.

Nieuws
09 maart 2022
Verenigingsnieuws

Elzendaalbos, een straf staaltje bosvernieuwing

Een afgestorven sparrenbosje in Vossem wordt door natuurpunt Druivenstreek omgetoverd tot een inheems bosje dat dienst zal doen als genenbank voor de toekomst.

Nieuws
07 december 2021
Verenigingsnieuws

Grondwaterverspilling in Hoeilaart bedreigt natuurgebied

Natuurpunt Druivenstreek ontdekte dat heel wat gebouwen in Hoeilaart-centrum een onverantwoorde grondwaterverspilling veroorzaken. Het opstijgend grondwater, permanent aanwezig in de moeraszone die het centrum eigenlijk is, wordt er opgevangen en rechtstreeks afgeleid naar de riolering. Met schadelijke gevolgen voor het stroomafwaarts gelegen natuurgebied Ten Trappen. De natuurvereniging vraagt het gemeentebestuur dan ook de gepaste maatregelen te nemen.

Nieuws
14 april 2021
Verenigingsnieuws

Succesvolle campagne Natuurpunt Druivenstreek

De campagne ‘Eis echt meer Doenders groen’ van Natuurpunt Druivenstreek om de bevolking te informeren over de herziening van het Structuurplan Hoeilaart blijkt een succes. Meer dan 250 burgers dienden een bezwaarschrift in. Toch vreest de natuurvereniging dat dit onvoldoende zal zijn om het dossier in de goede richting te duwen: de politieke onwil lijkt te groot.

Nieuws
02 april 2021
Verenigingsnieuws

Gemeente Hoeilaart plant aanslag op de natuur

In Hoeilaart loopt een openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke herziening van het Structuurplan. Het gemeentebestuur claimt hiermee 17 ha open ruimte aan natuur en dier terug te geven. Nazicht door Natuurpunt Druivenstreek leert dat het omgekeerde waar is: meer dan 15 ha waardevolle natuur en open ruimte wordt opgeofferd aan bijkomende bebouwing. Daarom organiseert de natuurvereniging de campagne ‘Eis echt meer Doenders groen’ om de bevolking te informeren.

Nieuws
04 juli 2018
Natuurbericht
Blijkbaar loopt er iets mis want hier had een afbeelding van een Iepenpage moeten staan.

Vlinderbos maakt reputatie waar

Tijdens de eerste vlinderinventarisatie die door Natuurpunt Druivenstreek werd gehouden in de door hen beheerde percelen aan de Reutenbeek (Overijse), werden enkele nieuwe soorten ontdekt. Daaronder ook een mooie populatie van de zeldzame Iepenpage.

Nieuws
12 maart 2018
Vrijwilligers
Een sliert vrijwilligers is bij schemering op pad in de Abstraat om amfibieënlevens te redden.

Vrijwilligers Natuurpunt Druivenstreek leveren topprestatie

Er viel het voorbije weekend heel wat te rapen langs de wegen van de Druivenstreek: zwerfvuil, trekkende amfibieën en zelfs een aangereden Bosuil met gebroken vleugel werd van de weg geplukt. Door de weersomstandigheden viel het hoogtepunt van de jaarlijkse paddentrek samen met onze al even jaarlijkse zwerfvuilacties. Het werd dan ook een bijzonder druk weekend voor onze vrijwilligers. Gelukkig kan Natuurpunt Druivenstreek rekenen op een grote groep zeer gedreven mensen met een hart voor de natuur.

Nieuws
07 maart 2018
Opinie

Natuurpunt Druivenstreek distantieert zich van Mooimakers.be

Op zaterdag 10 en 17 maart nemen wij de werkhandschoen op tegen zwerfvuil rondom onze natuurgebieden. Logischerwijs sluiten we daarbij aan bij de initiatieven van de respectievelijke gemeenten. Dit betekent echter niet dat wij ons achter de logica van Mooimakers.be scharen. Op de vraag om met onze acties te figureren in een promofilm voor Mooimakers werd negatief geantwoord.

Nieuws
16 januari 2017
Verenigingsnieuws

Paddenoverzet Druivenstreek

Elk jaar tussen half februari en midden april helpt Natuurpunt Druivenstreek amfibieën veilig de weg over. Hier vind je daarover meer uitleg.

Nieuws
09 april 2016
Verenigingsnieuws

En we zijn vertrokken!

Op 25 februari 2016 waren onze leden welkom op het startmoment van onze vernieuwde natuurpuntafdeling Druivenstreek. Met een 50-tal aanwezigen en tiental verontschuldigden mogen we spreken van een grote interesse! We peilden er naar de verwachtingen en kregen heel wat feed-back. Ondertussen werden enkele verzuchtingen reeds een eerste maal gerealiseerd.

Nieuws
09 april 2016
Verenigingsnieuws
werken in de groeve

Natuurwerken voor Vroedmeesterpad afgerond in Vlaams-Brabantse zandgroeve

Natuurpunt heeft eind februari een hele rist beheermaatregelen uitgevoerd in de zandgroeve Ganzemans in Neerijse. Op deze plek komt de Vroedmeesterpad voor, één van Vlaanderens meest bedreigde amfibieën. Deze groeve wordt sinds 2005 door vrijwilligers van Hyla, de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt en de lokale Natuurpuntafdeling, Natuurpunt Druivenstreek. Met deze werken hoopt Natuurpunt de toekomst van de soort in de omgeving veilig te stellen.

Nieuws
12 januari 2016
Vrijwilligers

Natuurpunt Druivenstreek neemt frisse herstart

Natuurpunt VIJL verandert van naam en wordt iets kleiner... Om te zien wat er onder onze leden leeft nodigen we je uit op onze eerste "Algemene Vergadering". Die gaat door als praatcafé op 25 februari in CC De Bosuil in Overijse om 20u.

TOP