Damvalleimeer, Destelbergen

Natuurgebieden

De Damvallei

Destelbergen, Laarne : zeer groot gebied - meer dan 240 hectare

In De Damvallei kan je gaan wandelen in de natuur, vlakbij Gent. Het is een laagveen, gevormd door enkele verlande meanders van de Schelde.
De uitgestippelde wandelroutes brengen je langs bloemrijke, vochtige hooilanden, een groot aantal turfputten, wilgen- en elzenstruweel. Twee meren bepalen mee het landschap.

Open de wandelfolder

TOP