Beheerteams

Ook het natuurbeheer in onze gebieden draait vooral op vrijwilligers. Zij worden ondersteund door de sociale beheerploeg van Natuurpunt Gent en de medewerker natuurbeheer.

Lokale beheerteams

Binnen Natuurpunt Gent zijn verschillende beheerteams actief. Die vrijwilligers plannen beheerwerken in hun natuurgebied en voeren ze uit. Zo beschermen en verhogen ze de biodiversiteit in de natuurgebieden in het Gentse. Aan het ‘hoofd’ van een beheerteam staan telkens één of meer conservators.

Maak kennis met de lokale beheerteams van Natuurpunt Gent:

Sociale beheerploeg Natuurpunt Gent

Natuurpunt Gent heeft ook een eigen sociale beheerploeg, die wordt aangestuurd door de medewerker natuurbeheer. Zij ondersteunen de lokale beheerteams en voeren zelfstandig werken uit. Deze ploeg bestaat vooral uit mensen die vanuit een traject van sociale tewerkstelling terechtkomen bij Natuurpunt Gent. Mensen die elders (om welke reden dan ook) uit de boot vallen. Bij Natuurpunt Gent vinden ze de broodnodige opstap naar een vaste job op de reguliere arbeidsmarkt. Die maatschappelijke rol vinden we erg belangrijk. 

Meer info

Algemene vragen over ons natuurbeheer? Neem contact op:

Marino Ravier - medewerker natuurbeheer
marino@natuurpuntgent.org
0468 32 16 13

 

TOP