Werkgroep Damvallei

dsc03305.jpg

© Elise Beeckman

De werkgroep Damvallei van Natuurpunt Gent is actief in Destelbergen en een stukje van Laarne. Het natuurgebied de Damvallei is onze uitvalsbasis waar we tal van activiteiten zoals wandelingen en beheerwerken organiseren.

Wat doen we?

Activiteiten organiseren

We organiseren regelmatig wandelingen in de Damvallei. Elke tweede zondag van de maand is er een maandwandeling waarop iedereen welkom is. Op aanvraag organiseren we ook wandelingen voor verenigingen, bedrijven, enzovoort. 

Daarnaast staan er regelmatig beheerdagen op de planning. Daarbij is iedereen welkom om de natuur te helpen beheren en onderhouden.

Jaarlijks organiseren we ook tal van andere activiteiten, zoals een zomerfeest, een quiz, enzovoort.

De bedoeling van deze activiteiten is om enerzijds zoveel mogelijk mensen actief in contact te brengen en te houden met de lokale natuur en anderzijds de uiterst waardevolle natuur te behouden en te beschermen, zo dicht bij dorp en stad.

> Ontdek al onze activiteiten en kom eens langs

Natuurbeheer

De Damvallei was rond de eeuwwisseling niet meer het natuurmonument dat ze ooit geweest is. Door het uitdoven van de natuurlijke dynamiek en de teloorgang van het kleinschalig landschapsbeheer, verdween een schat aan bijzondere dieren en planten. 

Om die specifieke, lokale natuur in ere te herstellen, heeft Natuurpunt een doordacht beheerplan uitgevoerd met steun van een Europees LIFE-project. De Damvallei is opgenomen in het Natura 2000-netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden en geherwaardeerd als habitatrichtlijngebied, dankzij de aanwezigheid van enkele zeldzame habitats én van de kleine modderkruiper en bittervoorn, kleine vissen die met uitsterven bedreigd zijn op Europese schaal. Het natuurbeheer is erop gericht om het traditionele landschap en het ecologisch evenwicht te herstellen. De groeiende soortenlijst spreekt boekdelen en bewijst het succes van het beheer.

> Leer meer over ons beheer

Wandelpaden aanleggen en onderhouden

Om bezoekers te laten meegenieten van de natuur en de resultaten van ons natuurbeheer, zijn er in de Damvallei verschillende wandelroutes uitgestippeld en bewegwijzerd.

> Ontdek alle routes

Beleid

We waken ook mee over het gevoerde natuur- en milieubeleid in Destelbergen. Dat doen we onder meer vanuit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Hoe zijn we ontstaan?

De Damvallei ontstond in een oude bocht (meander) van de Schelde, die verland raakte. Het gebied bevat waardevol laagveen. Toen in 1970 het knooppunt E17/R4 pal in de Damvallei kwam te liggen, leek dat de doodsteek voor het natuurgebied. Maar dat was buiten de wil en doorzetting van enkele natuurliefhebbers gerekend, die destijds actief waren binnen de vereniging Natuurreservaten, een van de voorlopers van Natuurpunt. In 1994 startten we met de uitbouw van het natuurgebied Damvallei. 

Onze geschiedenis en resultaten van meer dan 20 jaar natuurbeheer zijn gevat in een fotoboek ‘De Damvallei, een beeldend verhaal’. Dat verbluffende boek laat de veerkracht van de natuur zien. Het succesverhaal van de Damvallei illustreert dat de vernietiging van de natuur niet onomkeerbaar is. Bedreigde of verdwenen dier- en plantensoorten weten zich te herstellen of duiken weer op met het juiste beheer.

Op de hoogte blijven

Wil je het nieuws en de activiteiten van de werkgroep Damvallei op de voet volgen?

Bezoek de website: www.damvallei.be

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg onze Facebookpagina

Contact opnemen

Voor al je vragen, contacteer ons via info@damvallei.be

TOP