Werkgroep Gentbrugse Meersen

naamloos-18.jpg

© Philippe Ampe

De Werkgroep Gentbrugse Meersen (WGBM) is actief in de Gentbrugse Meersen in Gentbrugge. Ten zuiden van de snelweg E17 heeft de stad Gent de gronden aangekocht en ingericht als recreatie- en natuurontwikkelingsgebied. Ten noorden van de E17 hebben zowel Natuurpunt als de stad al veel percelen aangekocht met het oog op verder natuurherstel.

Wat doen we?

Activiteiten organiseren

Onze werkgroep organiseert maandelijks een gratis gegidste wandeling voor het grote publiek, telkens over een ander thema. Daarnaast kunnen groepen of verenigingen ook wandelingen aanvragen. Ook teambuildingactiviteiten zijn mogelijk. 

Daarnaast zorgt onze werkgroep ook voor fondsenwerving om de aankopen in het gebied mee te helpen financieren. Zo organiseren wij sinds 2014 jaarlijks een tweedehands platen- en boekenbeurs in de Klimaatloods in Gentbrugge, een gigantische logistieke operatie met medewerking van talrijke vrijwilligers die altijd een mooie opbrengst oplevert. De editie van 2022 wordt de laatste, maar de beurs krijgt een waardige opvolger! Als werkgroep proberen we ook aanwezig te zijn bij activiteiten van andere organisaties die te maken hebben met de natuur in Gentbrugge.

In samenwerking met de stad Gent publiceerde onze werkgroep een boek over de Gentbrugse Meersen dat nog altijd te koop is voor 29 euro. Meer info hierover vind je op onze website www.wgbm.be.

> Ontdek al onze activiteiten en kom eens langs

Natuurbeheer

Op de door Natuurpunt aangekochte percelen in het noorden van de Gentbrugse Meersen is momenteel een overgangsbeheer ingesteld. De soortenarme graslanden worden regelmatig gemaaid, om zo de door de intensieve landbouw overbemeste gronden te ‘verschralen’. Zo neemt de diversiteit aan soorten toe. Er gebeurt ook onderzoek naar methodes om het herstel van bloemrijke graslanden te bespoedigen. Ook de hydrologie van het gebied wordt onderzocht. Daarnaast organiseert onze werkgroep nog andere beheeractiviteiten zoals wilgenopslag verwijderen, snoeien en knotten, takkenwallen aanleggen, prikkeldraad opruimen, …

> Leer meer over ons beheer

Natuurstudie

Onze werkgroep telt heel wat natuurgidsen onder zijn actieve leden. Samen met andere specialisten en geïnteresseerden monitoren zij de soorten in het gebied, voeren ze inventarisaties uit en organiseren ze exploratietochten over specifieke thema’s. De gegevens die ze daarbij verzamelen, krijgen extra waarde nu de pas opgestarte beheercommissie een toekomstvisie moet ontwikkelen.

Hoe zijn we ontstaan?

De Werkgroep Gentbrugse Meersen ontstond uit een actiegroep die in 1995 werd opgericht tegen het CITEC-plan, een megalomaan project dat geen rekening hield met de natuur. Sinds die tijd zijn er maandelijks themawandelingen in het gebied. Na verloop van tijd ging de actiegroep werken onder de vleugels van Natuurpunt Gent. Zo groeide de achterban en konden we meer gewicht in de schaal werpen bij overleg met de stad Gent of bij verzet tegen projecten zoals dat voor de Schelde, in de actie voor het Gentse Zwin. Toen in 2014 bleek dat de stad Gent op korte termijn niet genoeg middelen had om percelen in het noorden van de Gentbrugse Meersen aan te kopen, startte Natuurpunt de aankoop van percelen in het gebied, in totaal nu al meer dan 30 hectare. De aankopen brachten een nieuwe dynamiek op gang, want we moesten zorgen voor fondsenwerving, een toekomstvisie en een beheerplan voor de nieuw aangekochte natuur. Met advies van deskundigen werken wij samen met de stad Gent aan de toekomst van de Gentbrugse Meersen in de begin 2020 opgerichte beheerscommissie.

Op de hoogte blijven

De werkgroep Gentbrugse Meersen heeft een eigen website: www.wgbm.be. Daar vind je nog meer informatie over de activiteiten van onze werkgroep. 

Via de website kun je je ook inschrijven op onze blog. Zo ontvang je regelmatig aankondigingen van activiteiten en ander nieuws in je mailbox.

Contact opnemen

Wens je meer info of wil je iets meedelen over ons werkingsgebied? Stuur een mailtje aan info@wgbm.be

TOP