Werkgroep Moervaartvallei

De Werkgroep Moervaartvallei is onze werkgroep voor de Moervaartvallei, met de Gentse Kanaaldorpen Sint-Kruis Winkel, Desteldonk en Mendonk. De werkgroep is onder meer actief rond de oude Moervaartarm, die grenst aan het mooie dorpje Mendonk. Die oude Moervaartarm ligt tevens vlakbij de iconische Spanjeveerbrug, die volgend jaar vervangen zal worden door een splinternieuwe en ulttamoderne brug. Het huidige gebied sluit aan bij het koppelingsgebied van Sint-Kruis-Winkel. Recent werden ook percelen aangekocht ten noorden van de Moervaart. De bedoeling is de verschillende delen aaneen te sluiten tot een substantieel groengebied in de kanaaldorpen.

Wat doen we?

Activiteiten organiseren

We organiseerden al een eerste succesvolle begeleide wandeling voor de buurtbewoners. In mei 2022 was er een succesvolle Café Chantant, met de bedoeling fondsen te werven om meer percelen te kunnen aankopen. 

> Ontdek al onze activiteiten en kom eens langs

Natuurbeheer

Het natuurbeheer is opgestart, zij het wel aan de oude Moervaartarm. We bekijken op dit moment het beheer van de percelen ten noorden van de Moervaart.

Daarnaast verkennen we samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de stad Gent om - in het kader van de Raamovereenkomst van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - in de toekomst nieuwe percelen in beheer te nemen. 

> Lees meer over ons beheer

Samenwerkingen en buurtwerk

De werkgroep beoogt samenwerking met alle 'stakeholders' in de regio. Zo verleenden we actieve steun aan de Ontmoetingscluster Bark - een concept gecreëerd door inwoners van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. We zoeken als werkgroep ook actief samenwerking met bedrijven in de buurt en de Stad Gent.

Hoe zijn we ontstaan?

De Werkgroep Moervaartvallei werd begin 2021 opgericht, met als initiële doelstelling het beheer van de oude Moervaartarm. Na verloop van tijd en uitbreiding - er zijn inmiddels al vijf percelen aangekocht - willen we onze werking verder uitbreiden naar de volledige Moervaartvallei op Gents grondgebied. De werkgroep heeft de ambitie om substantieel bij te dragen aan de Raamovereenkomst Moervaartvallei, die in mei 2018 werd ondertekend door alle betrokken partijen en die handelt over de uitvoering van het gewestelijk RUP Moervaartvallei fase 1, het invullen van het strategisch natuurluik van het plan Gentse Kanaalzone en de realisatie van nieuwe natte natuur.

De werkgroep bestaat - met uitzondering van twee leden - uit inwoners van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel: Paul Stevens, Tim Moenaert, Jan De Muynck, Jan Foubert, Ann De Paepe en Gert De Caluwe. Paul is conservator van het gebied. In die hoedanigheid overziet hij de beheerplanning. Gert zorgt voor de connectie met Natuurpunt Gent.

Elke maand is er een informele bijeenkomst. Daar overlopen we samen de stand van zaken en verdelen we de taken in de verschillende actiedomeinen.

Op de hoogte blijven

De werkgroep communicatie van de werkgroep verzorgt via een maandelijkse mail alle info over de regio en de spannende nieuwe ontwikkelingen.

Intussen kun je alle ontwikkelingen ook volgen via de kanalen van Natuurpunt Gent.

Contact opnemen

Een vraag? Of wil je aansluiten bij onze werkgroep? Neem gerust contact op!

Paul Stevens, 0479/479646, paul.stevens@rousselot.com

Gert De Caluwe, 0470/598402, gert.de.caluwe@natuurpuntgent.org

TOP