Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

naamloos-23.jpg

© Philippe Ampe

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten is een vereniging van en voor buurtbewoners, actief in de gelijknamige wijk ten zuiden van het station Gent-Sint-Pieters, tussen de Krijgslaan, Sterre, Ringvaart en Leie. 

Wat doen we?

Buurt- en beleidswerk

We zetten ons in voor het behoud van onze aangename en gastvrije buurt. We willen de belangen van de buurtbewoners behartigen, waar ze ook wonen, hoe ze ook stemmen en wie ze ook zijn. Samen staan we sterk voor onze wijk.

We proberen buurtbewoners en beleidsmakers te sensibiliseren voor verschillende thema’s, voornamelijk mobiliteit, ruimtelijke ordening, buurtgroen, natuur en het project Gent-Sint-Pieters. Dat doen we door te communiceren via sociale media en nieuwsbrieven, deel te nemen aan acties en, als het nodig is, bezwaarschriften in te dienen.

We werken ook zoveel mogelijk samen met (of ondersteunen) andere lokale groepen en organisaties.

Activiteiten organiseren

Af en toe organiseren we een activiteit voor groot en klein. Dat kan vanalles en nog wat zijn: wandelingen, filmvertoningen, presentaties, debatten, zwerfvuilrondes, een paaseierenraap, meedoen met een klimaatmars, gezellige buurtactiviteiten, enzovoort.

Die activiteiten hebben plaats op verschillende locaties in de Sint-Pietersbuurt. Ook het Natuurpark Overmeers en het Reigersparkje beschouwen we als onze natuurlijke habitats en uitvalsbasis voor verschillende activiteiten.

> Ontdek al onze activiteiten en kom eens langs

Natuurbeheer

Tussen de ring rond Gent (R4) en het station Gent-Sint-Pieters ligt een stukje natuur van ongeveer 6,8 hectare: het Natuurpark Overmeers. Het is ingericht als educatief natuurpark en is publiek toegankelijk.

Het natuurpark is geen eigendom van Natuurpunt Gent, maar de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten helpt er nu en dan met het natuurbeheer. We bekampen schadelijke exotische planten zoals de Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien, knotten wilgen, maaien de graslanden, enzovoort. Zo houden we de natuurwaarden in het park mee in stand.

Hoe zijn we ontstaan?

Onze werkgroep opereert al een hele tijd onder de vleugels van Natuurpunt Gent, maar is al sinds het begin van de jaren 1990 actief in de zuidelijke stationsomgeving. In de beginjaren was de aandacht vooral gericht op het behoud en het uitbreiden van de natuurwaarden in de omgeving. Door de snel veranderende buurt en door het Project Gent-Sint-PIeters werd de werkgroep hersamengesteld en verruimden we ook  onze werking. Voortaan behartigen we ook de thema’s mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Op de hoogte blijven

Wil je het nieuws en de activiteiten van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten op de voet volgen?

Bezoek de website: https://sintpietersbuiten.be/

Abonneer je op de nieuwsbrief

Volg onze Facebookpagina

En ons Twitteraccount

Contact opnemen

Voor al je vragen, contacteer ons via info@sintpietersbuiten.be

TOP