Wie zijn we

Natuurpunt Gent wordt gevormd door een bonte bende van mensen en groepen. Elk op hun manier werken ze mee aan meer en betere natuur voor iedereen in de Gentse regio.

Thematische werkgroepen

De thematische werkgroepen werken in principe rond één specifiek thema, maar wel voor het hele werkingsgebied van Natuurpunt Gent. 

> Ontdek onze thematische werkgroepen

Lokale werkgroepen

Een groot deel van het werk in en rond onze natuurgebieden gebeurt door de acht lokale werkgroepen. Zij bundelen (anders dan de thematische werkgroepen) verschillende thema’s of activiteiten, maar zijn voornamelijk actief binnen een afgebakend gebied en dus niet zozeer over het hele werkingsgebied van Natuurpunt Gent.

> Ontdek onze lokale werkgroepen

Beheerteams

Binnen Natuurpunt Gent zijn verschillende beheerteams actief. Zij plannen beheerwerken in hun natuurgebied en voeren die deels ook zelf uit. Zo beschermen en verhogen ze de biodiversiteit in de natuurgebieden in het Gentse.

> Ontdek onze beheerteams

Bestuur

Het bestuursorgaan stuurt de vereniging aan. Het stippelt de grote lijnen uit over de diverse thema’s (of 'werkvelden') en volgt de goede uitvoering ervan op.

> Maak kennis met onze bestuurders

Losse vrijwilligers

Buiten de structuur van werkgroepen en werkvelden zijn uiteraard nog tal van andere vrijwilligers actief, die allemaal bijdragen aan de werking van Natuurpunt Gent.

Algemene vergadering

De algemene vergadering waakt over de algemene lijnen van de werking van Natuurpunt Gent. Ze bestaat uit stemgerechtigde leden, die minstens één keer per jaar worden opgeroepen om de werking goed te keuren of bij te sturen. Iedereen is welkom om de algemene vergadering bij te wonen: leden, vrijwilligers, medewerkers, en ook iedereen die interesse heeft voor onze werking.

Secretariaatsmedewerkers

Verschillende professionele medewerkers ondersteunen de hele vrijwilligerswerking, elk op hun eigen domein.

> Contacteer onze medewerkers

TOP