Bereikbaarheid

Natuurgebied De Rammelaars blijft bereikbaar tijdens de wegenwerken aan de Staatsbaan tussen Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen (maart - juli 2022). De Rammelaars blijft bereikbaar via de Zwartenhoekstraat, die bereikbaar is via de kant van de E313. Verkeer tussen de Staatsbaan en de Zwartenhoekstraat zal via tijdelijke verkeerslichten worden geregeld. Vanuit Kwaadmechelen blijft De Rammelaars bereikbaar via de Broekstraat en het viaduct over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. 

TOP