Natuurpunt Hechtel-Eksel is actief in Hechtel-Eksel. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken aan meer en mooiere natuur in Hechtel-Eksel? Heb je iets te melden? Laat het ons weten op natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be.

 

Volg Natuurpunt Hechtel-Eksel op Facebook

Wat doen we?

Beleving, vorming en educatie 

Wij organiseren heel het jaar door wandelingen, beheerdagen, en andere activiteiten. Deze vind je hierboven terug onder activiteiten en in de kalender van de Zwarte Beek. 

 • Wandelingen op aanvraag: Wandelingen kunnen aangevraagd worden via natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be
 • Natuurbeheer : Er wordt gewerkt gedurende een viertal zaterdagen per jaar van 9.00u tot 12.00 u. De datums vind je onder activiteiten. Iederen is welkom! Veel handen maken licht werk. Contacteer Jean Kuppens jeankuppens@gmail.com als je graag komt meewerken. Jean stuurt je een kluskaart met daarop alle nodige gegevens (wat, waar, wat meebrengen). Hij houdt je ook op de hoogte indien de plannen veranderen t.g.v. het weer. 
 • Scholenprogramma : 
  •  In Hechtel- Eksel

Voor Hechtel-Ekselse scholen zijn deze activiteiten gratis. Andere scholen betalen 40 euro per halve dag. 
Meer info via natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be
   • Poelen voor kinderen 
Deze activiteit is geschikt voor leerlingen van de 2de graad basisonderwijs en gaat door aan de Katershoeve. We gaan op jacht naar het leven in één van de poelen die daar werd aangelegd. Succes verzekerd. 
   • Duimen voor landduinen

Bij het programma "Duinen voor kinderen" bekijken we het leven in het duinzand. Een duin is meer dan zand alléén! Er wordt ook gekeken naar landsschapselementen. Dit programma wordt aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen. We spreken af in één van de duingebieden van onze gemeente. 

   • Andere activiteiten 

Andere activiteiten zoals natuurbeheer, natuurverkenning, ... kunnen aangevaagd worden.

  • Resterheideactiviteiten

Meer informatie voor deze activiteiten krijg je via Toerisme Peer , Markt 3 bus 2, 3990 Peer , 011 611602 of 011 611605 , toerisme@peer.be 

   • Reiger is jarig! 

voor wie: 5-jarige kleuters
wanneer:1ste en 2de week van juni

   • Bosleerpad Resterheide

voor wie: 2de graad basisonderwijs
wanneer: 1ste en 2de week van oktober

   • Hoe leven planten en bomen? 

Leuke weetjes en doe-opdrachten in het arboretum
voor wie: 3de graad basisonderwijs - 5de leerjaar
wanneer: 1ste en 2de week van mei

   • Hoe leven insecten? 
Leuke weetjes en doe-opdrachten in het arboretum
voor wie: 3de graad basisonderwijs - 6de leerjaar
wanneer: 1ste en 2de week van mei
   • Excursie en biotoopstudie 

voor wie: 1ste graad secundair onderwijs
wanneer: keuze van de school

Beleidswerking

We nemen o.a. deel aan de Milieuraad (MINA) en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente Hechtel-Eksel. We houden de vinger aan de pols bij al wat met natuur en milieu te maken heeft in onze gemeente.

Veilig stellen en ontwikkelen natuurgebieden

Natuurpunt is grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen. Natuurpunt Hechtel-Eksel draagt zorg voor haar natuurgebieden in valleien van de Zwarte Beek(brongebied), de Grote Nete (Veewei) en Bollissenbeek /Dommel. Deze laatste twee worden beheerd op initiatief van en in samenwerking met Natuurpunt Noord-Limburg.In de Vallei van de Zwarte Beek werkt Natuurpunt Hechtel-Eksel samen met de Natuurpunt Beringen, Natuurpunt Lummen en Natuurpunt Regio Zelem. Samen zorgen we voor meer en mooiere natuur in heel het beekdal, van bron tot monding. Gezamenlijk worden 1.500 ha beheerd, waarvan 600 ha gelegen is op het Militair Domein van Leopoldsburg. De Vallei van de Zwarte Beek is dan ook het grootste natuurgebied in beheer bij Natuurpunt.Het beheer van de terreinen gebeurt door een vaste ploeg professionelen bijgestaan door vrijwilligers. Runderen, schapen, paarden of ezels helpen op sommige plaatsen mee met het beheer.

Natuurstudie

Dankzij inzet van vele vrijwilligers kunnen grote hoeveelheden natuurgegevens verzameld worden. Losse gegevens kan je zelf invoeren via www.waarnemingen.be.  De natuurstudiegroep 'De Slobkousjes'  komt regelmatig samen om stukjes natuur te inventariseren. 

Verkiezingsmemorandum 2018

In de aanloop naar de gemeenteverkiezingen 2018 stuurde de afdeling Natuurpunt Hechtel-Eksel dit "verkiezingsmemorandum" - verlanglijstje- naar de verschillende partijen. 
 
8 punten die willen inspireren én informeren: waar en hoe kan het anders of beter ?
 
Lees hier het volledige verkiezingsmemorandum 2018 van onze afdeling. 
 
Met sommige werd rond de tafel gezeten, anderen stuurden hun opmerkingen via mail.
 
Alle partijen die reageerden onderkennen het grote belang van natuur voor onze gemeenten en toonden hun waardering voor de rol die Natuurpunt daarin vervult. Ze drukten allen de wens uit om na de verkiezingen (opnieuw) samen te zitten om deze voorstellen nader uit te werken.

Lees hier een samenvatting van de reacties van de partijen die reageerden. 

TOP