In beheer

Vallei van de Zwarte Beek

De vallei van de Zwarte Beek: een monument van een natuurgebied, een project opgestart in 1976 ! Van bron tot monding, 27 km in vogelvlucht, met 1500 ha het grootste natuurreservaat van onze vereniging. Dat er voor het eerst in Vlaanderen kraanvogels broedden, was in de zomer van 2021 een ultieme bekroning voor bijna een halve eeuw natuurbescherming. Maar het werk is nog niet af !

Voor het brongebeid van de Zwarte Beek, moet je in Hechtel zijn.  Het project rond de ‘Katershoeve’ breide uit met gebieden die 20 jaar geleden nog als landbouwgebied in gebruik waren: het ‘Zwart Water’ en ‘Achter ‘t Zwart Water’ ten zuiden van de gemeentebossen van de Resterheide en ‘Klein Zwart Water’ in de buurgemeente Helchteren. Verrassend hoe snel de natuur hier terugkeert, met ‘top of the bill’ de grauwe klauwier, naast geelgorzen en roodborsttapuiten.

Start: 1989

Oppervlakte in beheer: + 120 ha

Steun dit project door vermelding van projectnummer: 8871

Dommelvallei

In het land waarvan beweerd wordt dat Pieter Breughel er opgroeide, stroomt de Dommel naar de Maas.

Maar liefst 4 Natuurpunt-afdeling werken samen rond de vallei van deze beek en haar belangrijkste zijbeek: de Bollisserbeek. Door hermeanderingsprojecten en een natuurlijker beekbeheer keert de natuur er op spectaculaire wijze terug. De hooilanden leveren een bloemen- en vlinderpracht op, met voor Vlaanderen erg zeldzame zorgenaamde ‘blauwgraslanden’, met honderden orchideeën.

In Hechtel-Eksel werken we vooral rond de Schuylenswijer, net stroomafwaarts van de Begijnenvijvers en in het gebied waar de Bollisserbeek zich bij de Dommel voegt, in het erg landelijke Ekselse gehucht van het Hoksent.

Start:  ...

Oppervlakte in beheer: ... ha

Steun dit project door vermelding van projectnummer: 8091

Veewei (Vallei van de Grote Nete)

In het noorden duizenden hectares domeinbos van ‘Bosland’, misschien fietste je hier al “door de bomen”.

In het zuiden ’s lands belangrijkste militaire oefenterrein met het grootste aaneengesloten heidegebied van de Kempen.

En daar tussenin een parel van een beekvallei, rond de samenvloeiïng van de Veeweideloop en de Grote Nete. Sterk versnipperd door illegale weekendhuizen en bijhorend vijvers, maar met onderschatte potenties voor natuur door het zuivere kwelwater uit de grote natuurgebieden rondom en van grote waarde als verbindingsgebied tussen deze bos- en heidecomplexen. De bever voelt er zich alvast thuis, net als de wolf en de raaf !

Opmerkelijk is de grote variatie aan biopen: van droge heide met korstmossen naar kletsnat laagveen, en dat soms op minder dan 100 meter van elkaar !

Start: ...

Oppervlakte in beheer: ...  ha

Steun dit project door vermelding van projectnummer: 8047

 

Lochterschans (Vallei van de Grote Nete)

In Lier is ze niet weg te denken, stroomopwaarts  passeer je  Heist-op-den-Berg, Westerlo, Herselt, Geel en Balen in de provincie Antwerpen. Hoe noemt deze rivier ? Het zou zo maar een vraag uit “De Slimste Mens” kunnen zijn. De ‘Grote Nete’ natuurlijk !

Maar weet je ook waar de bron van  de Gote Nete gelegen is ?

Dat is in de Limburgse gemeente Hechtel-Eksel, in een moerassig gebied dat luistert naar de naam ‘Lochter Schans’. Zo genoemd omdat in de 17de  eeuw inwoners van het Ekselse gehucht ‘De Locht’ zich hier met have en goed verschansten voor plunderende werkloze soldaten.

Hier startte onze vereniging, op vraag en met de steun van de Provincie Limburg, een reservaatsproject.

Start: 2016

Oppervlakte in beheer: + 10 ha

Steun dit project door vermelding van projectnummer: ...

TOP