Wat doen we?

Wat doen we?

Beleving, vorming en educatie 

Wij organiseren heel het jaar door wandelingen, beheerdagen, en andere activiteiten. Deze vind je hierboven terug onder activiteiten.

 

  • Natuurbeheer : Er wordt gewerkt gedurende een viertal zaterdagen per jaar van 9.00u tot 12.00 u. De datums vind je onder activiteiten. Iederen is welkom! Veel handen maken licht werk. Contacteer Jean Kuppens jeankuppens@gmail.com als je graag komt meewerken. Jean stuurt je een kluskaart met daarop alle nodige gegevens (wat, waar, wat meebrengen). Hij houdt je ook op de hoogte indien de plannen veranderen t.g.v. het weer. 

 

  • Scholenprogramma

Scholenprogramma in Hechtel- Eksel

Voor Hechtel-Ekselse scholen zijn deze activiteiten gratis. Andere scholen betalen 40 euro per halve dag.  Meer info via natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be

Poelen voor kinderen 

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen van de 2de graad basisonderwijs en gaat door aan de Katershoeve. We gaan op jacht naar het leven in één van de poelen die daar werd aangelegd. Succes verzekerd. 

Duimen voor landduinen

Bij het programma "Duinen voor kinderen" bekijken we het leven in het duinzand. Een duin is meer dan zand alléén! Er wordt ook gekeken naar landsschapselementen. Dit programma wordt aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen. We spreken af in één van de duingebieden van onze gemeente. 

Andere activiteiten 

Andere activiteiten zoals natuurbeheer, natuurverkenning, ... kunnen aangevaagd worden.

Scholenprogramma op Resterheide

Meer informatie voor deze activiteiten krijg je via Toerisme Peer , Markt 3 bus 2, 3990 Peer , 011 611602 of 011 611605 , toerisme@peer.be 

Reiger is jarig! 

voor wie: 5-jarige kleuters
wanneer:1ste en 2de week van juni

Bosleerpad Resterheide

voor wie: 2de graad basisonderwijs
wanneer: 1ste en 2de week van oktober

Hoe leven planten en bomen? 

Leuke weetjes en doe-opdrachten in het arboretum
voor wie: 3de graad basisonderwijs - 5de leerjaar
wanneer: 1ste en 2de week van mei

Hoe leven insecten? 

Leuke weetjes en doe-opdrachten in het arboretum
voor wie: 3de graad basisonderwijs - 6de leerjaar
wanneer: 1ste en 2de week van mei

Excursie en biotoopstudie 

voor wie: 1ste graad secundair onderwijs
wanneer: keuze van de school

Beleidswerking

We nemen o.a. deel aan de Milieuraad (MINA) en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente Hechtel-Eksel. We houden de vinger aan de pols bij al wat met natuur en milieu te maken heeft in onze gemeente.

Veilig stellen en ontwikkelen natuurgebieden

Natuurpunt is grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen. Natuurpunt Hechtel-Eksel draagt zorg voor haar natuurgebieden in valleien van de Zwarte Beek(brongebied), de Grote Nete (Veewei / Lochterschans) en de Dommel. Deze laatste twee worden beheerd samen met onze buurafdelingen.In de Vallei van de Zwarte Beek werkt Natuurpunt Hechtel-Eksel samen met de Natuurpunt Beringen, Natuurpunt Lummen en Natuurpunt Regio Zelem. Samen zorgen we voor meer en mooiere natuur in heel het beekdal, van bron tot monding. Gezamenlijk worden 1.500 ha beheerd, waarvan 600 ha gelegen is op het Militair Domein van Leopoldsburg. De Vallei van de Zwarte Beek is dan ook het grootste natuurgebied in beheer bij Natuurpunt.Het beheer van de terreinen gebeurt door een vaste ploeg professionelen bijgestaan door vrijwilligers. Runderen, schapen, paarden of ezels helpen op sommige plaatsen mee met het beheer.

Natuurstudie

Dankzij inzet van vele vrijwilligers kunnen grote hoeveelheden natuurgegevens verzameld worden. Losse gegevens kan je zelf invoeren via www.waarnemingen.be.  De natuurstudiegroep 'De Slobkousjes'  komt regelmatig samen om stukjes natuur te inventariseren. 

TOP