Akkervogels

Extra ogen in het veld

De kievit was ooit een algemene soort van het akkerland. Sinds de intensivering van de landbouw, krijgt de soort rake klappen. Dit is niet te verwonderen aangezien zij blote akkers als broedplaats verkiezen. Bovendien valt het eerste broedsel, maart - april, vaak samen met de eerste activiteiten op het akkerland. Dit heeft als gevolg dat nesten, inclusief eieren, ingeploegd of ingezaaid worden. Het tweede broedsel, mei - juni, wordt dan weer bedreigd door sproeiactiviteiten, voornamelijk op maïs - en aardappelakkers.

Om de kievit te helpen, sloegen we met enkele enthousiaste Natuurpunters van Herzele en Sint-Lievens-Houtem de handen in elkaar. Vanaf maart werden potentiële akkers geïnspecteerd op nestindicerend gedrag van kievit.

Eerst zochten we uit wie de eigenaars zijn van de grond. Er werd contact opgenomen met de actieve landbouwers. Zij bleken allemaal oor te hebben voor ons verhaal en waren bereid om hieraan mee te werken. Er werden afspraken gemaakt en wij werden ingelicht over de toekomstige activiteiten op de percelen. De nesten werden nauwkeurig in kaart gebracht. Er werden ook stokjes voor de maïsrijen geplaatst als hulpmiddel om de nesten terug te vinden. Op de dag van de sproeiactiviteiten repten we ons naar het veld om de nesten te beschermen met een handdoek.
Sommige nesten waren reeds uitgebroed. Aangezien de kuikens direct kunnen rond lopen, werden ze in veiligheid gebracht op een ander perceel nabij het broedperceel. De ouders maakten buiten hun hels lawaai geen probleem van deze interventie. De kuikens werden direct terug onder hun hoede genomen.

 

Over de hele kouter werd het ganse broedseizoen gemonitord om nieuwe nestplaatsen te ontdekken. Er werd twee maal beroep gedaan op Falco Flight. Een drone werd ingezet om mee naar nieuwe nesten te speuren. Naast nesten van kieviten, werden ook nesten van de veldleeuwerik en de patrijs gedetecteerd. De preciese coördnaten van deze nesten werden aan de landbouwer bezorgd. Deze spaarde de nesten dankzij dit staaltje vernuftige technologie.

 Eenmaal de teeltgewassen te hoog staan, vanaf juli, is het onmogelijk de jongen nog terug te vinden. De ouders blijven wel nog even zichtbaar. Echter zijn er nog heel wat variabelen die een rol spelen in de overleving van de kievitkuikens. De droogte hakt er bijvoorbeeld ongetwijfeld op in. Hierdoor vinden ze moeilijker insecten op de akkers. Daarnaast spelen ook pesticiden en predatie een noemenswaardige rol.

 
TOP