Vilda

Paddenoverzet

Van zodra de temperaturen vanaf februari – maart wat zachter worden, 7°C of meer, dan betekent dit voor amfibieën het signaal om te ontwaken. Bijgevolg trekken ze massaal naar beken, poelen en vijvers, vaak die poel waar ze zelf werden geboren. Hier zullen de kikkers, padden en salamanders paren, eitjes afzetten, en zo voor nieuw leven zorgen.  Voor heel wat amfibieën is deze tocht naar de voortplantingsplaats, door ons dichte Vlaamse wegennetwerk, een hachelijke onderneming, wat in Sint-Lievens-Houtem niet anders is.

Belangrijke locatie’s in onze gemeente waar amfibieën massaal op trektocht gaan  zijn in de Ijshoutestraat en Bussegem. Bij het oversteken van de wegen komen ze hierbij vaak onder de wielen terecht van voorbijrijdend verkeer. Vaak blijven ze ook minutenlang verblind op de weg zitten, wanneer ze door de koplampen van een auto werden beschenen, waardoor het verkeer vele slachtoffers veroorzaakt. Op die manier eindigt de tocht ‘op hoop van leven’, maar al te vaak in een platte dood.

Om dit zoveel mogelijk te vermijden organiseren wij jaarlijks paddenoverzetacties op deze cruciale plaatsen in Sint-Lievens-Houtem. Concreet betekent dit dat we langsheen de kant van de weg schermen plaatsen, wat de amfibieën zal verhinderen de weg over te steken. Wanneer ze op hun tocht bij het scherm komen, gaan ze er langsheen op zoek naar een uitweg om naar de overkant van de straat te geraken. Hierdoor komen ze terecht in één van de emmers die strategisch worden ingegraven langsheen het scherm, met als doel de dieren op te vangen.

Tweemaal per dag, ’s ochtends en ‘savonds, dienen de emmers te worden gecontroleerd, en worden de amfibieën aan de overkant van de weg terug uitgezet, zodat ze hun tocht naar de voortplantingsplaats kunnen verder zetten

In het voorjaar van 2011 liep in de Ijshoutestraat voor de eerste maal een actie om zoveel mogelijk padden, kikkers en salamanders over de weg te helpen.

Gedurende de paddentrek in 2012 werd een extra locatie in Bussegem ontdekt, waarbij de rest van de trekperiode dagelijks werd langsgegaan, om de amfibieën van de weg te nemen en bij de poel uit te zetten. Vanaf 2013 werden ook hier de nodige voorzieningen met schermen getroffen om het aantal verkeersslachtoffers te beperken.

In 2014 werden in Hauwerzele eveneens heel wat verkeersslachtoffers gemeld, waardoor een raapactie op touw werd gezet, om hier in 2015 voor het eerst ook een schermactie op touw te zetten.

Onderstaand een overzicht van de overgezette aantallen.


 

Meer informatie kun je verkrijgen bij de dienst leefmilieu, natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be, tel. 053 60 72 57.

De actie loopt in samenwerking met de Minaraad, gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, en niet te vergeten heel wat vrijwilligers die mee instaan voor het opbouwen van de schermen, en het dagelijks overzetten van de amfibieën.

Meer informatie: Hyla-werkgroep – www.paddenoverzet.b

 
TOP