Even onze afdeling voorstellen.

We zijn een afdeling van Natuurpunt vzw. Niet minder dan 470 Keerbergse gezinnen zijn lid en steunen de werking van Natuurpunt Keerbergen. Onze doelstellingen zijn:
- aandacht vragen voor een evenwichtig en doeltreffend milieubeleid,
- verwerven en beheren van reservaten,
- verrichten van natuurstudie en instaan voor natuureducatie.

We zijn een politiek neutrale vereniging die, ongeacht de politieke kleur van haar leden en van de organisaties waarmee zij in overleg treedt, zich ten dienste stelt van het natuur- en milieubehoud.

Deze website is een aanvulling bij ons tijdschrift 't Klokhuizeke en wil voornamelijk lokale informatie ter beschikking stellen maar ook een venster openen op een bredere horizon.

Via de gemeentelijke adviesraden MAR en Gecoro hebben we onze stem in het milieu- en natuurbeleid. Daarenboven zijn er regelmatig contacten met de bevoegde schepen en de milieudienst.

Voor het uitvoeren van beheerswerken doen we een beroep op de terreinploegen van INL en Natuurpunt vzw, waar nodig in overleg met de gemeente. Voor de lichtere karweien steken onze vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen.

In het kader van natuurstudie wordt de fauna en flora in de natuurgebieden in kaart gebracht.

We vullen het educatieve luik in door het informeren van de bevolking over natuur en milieu via een waaier van activiteiten.

Amfibieën (of, liefkozend: amfi’s)

Amfibieën, dat zijn: kikkers, padden en watersalamanders. In Keerbergen hebben we er nog een behoorlijk aantal. Helaas worden deze diertjes nogal eens slachtoffer van het verkeer, vooral tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek. Vanuit hun winterverblijfplaats op het land moeten de dieren in het voorjaar, op weg naar de paaiplaatsen (in het water), heel wat obstakels trotseren. Natuurpunt Keerbergen organiseert al een aantal jaren amfibie-overzetacties om de dieren veilig naar hun bestemming te helpen. Vrijwilligers zijn daarbij steeds meer dan welkom. Maar niet alleen de trekroutes zijn bedreigd; verandering, vervuiling, versnippering van hun leefomgeving vormen een zorgwekkende bedreiging voor het behoud van de Keerbergse amfi’s. Daarom zetten wij ons in om ook de omgeving, zoals geschikte voortplantingspoelen en zomer- en winterverblijven te vrijwaren.

Paddenstoelen

Keerbergen is rijk aan paddenstoelen, en wie hiervoor belangstelling heeft zit bij Natuurpunt goed. Alleen al in de Broekelei zijn meer dan 290 soorten gevonden waaronder enkele zeer zeldzame. Tweejaarlijks organiseert Natuurpunt hier een paddenstoelenwandeling. Hiermee willen we een licht werpen op een mysterieuze wereld: hoe en waar groeien ze, wat zijn hun specifieke eigenschappen, hoe brengen we ze op naam, zijn ze eetbaar of giftig. Als afsluiter is er verse paddenstoelensoep. Ben je een liefhebber, weet je er veel van? Kom ons helpen!

badende_roodborst.jpg

badende_roodborst
© Willy Ceulemans

Tuinvogels in Keerbergen

Sinds 2005 fotografeert Willy Ceulemans vogels in zijn ecologische tuin in Keerbergen. Dit leverde al ettelijke prachtige kiekjes op van meer dan 50 vogelsoorten. Het is Willy te doen om beelden in actie vast te leggen. De vele foto's geven beeld van meer dan 15 soorten gedrag! Alle details zijn beschikbaar op zijn website: https://vogelgedrag.be/

TOP