Afbeelding
Natuurpunt_Klein_Brabant-D.schowanek
D.Schowanek

Natuurpunt Klein-Brabant

Klein-Brabant heeft een uitzonderlijk hoge natuurlijke diversiteit op een relatief kleine oppervlakte. Omsloten en gevormd door Schelde en Rupel kent het een grote variatie aan biotopen en landschappen. Reeds sedert 1970 is hier een vereniging actief, eerst Wielewaal en vanaf 2002 Natuurpunt, die zich met hart en ziel inzet voor het behoud en de uitbreiding van dit unieke patrimonium.

Zowel in de Scheldeschorren en de polders, de drogere stuifzandrug als de lager gelegen beekvalleien en rond Lippelobos heeft onze afdeling prachtige stukjes natuur verworven. Het is onze hoofdbetrachting om deze zo veel mogelijk te bewaren en uit te breiden. Momenteel heeft onze afdeling reeds meer dan 200 ha natuur in beheer. Waar deze gebieden liggen zie je op dit kaartje.

Mensen terug voeling laten krijgen met de natuur is één van de hoofdbetrachtingen van Natuurpunt, een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.  Dat kan door zowel de natuur dichter bij de mens te brengen als de mens zelf dichter bij de natuur.

Graag rekenen we op de steun van iedereen die deze visie deelt. Daarom ook is uw lidmaatschap zo belangrijk, evenals uw steun voor ons reservatenbeleid. Het geeft ons meer armslag om te kunnen opkomen voor ons uniek Klein-Brabants landschap en zijn natuurwaarden. Laten we het immers mooi houden dat Klein-Brabant van ons, niet alleen voor onszelf maar ook voor diegenen die na ons komen en voor iedereen die hier graag vertoeft.   Sinds begin 2023 hebben we de kaap van 1000 leden gerond!   Geeft u ons nog verder een duwtje?

Jubileum 50 Jaar Natuurbescherming in Klein-Brabant

Lees hier het Publideluxe artikel (maart 2020) van Gunter Maes over ons 50-jarig bestaan.  

 

 Steun het Klein-Brabantse reservatenfonds

U kan het Klein-Brabantse reservatenfonds steunen door een bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met volgende mededeling "Gift reservatenfonds 3706 Klein-Brabant". Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u bovendien in het eropvolgende jaar een fiscaal attest.
Laat het duidelijk zijn, zonder giften zou Natuurpunt Klein-Brabant niet in staat zijn om de natuur in onze streek veilig te stellen. Bedankt!

Wist je dat je Natuurpunt Klein-Brabant ook een financieel steuntje kan geven zonder dat het je iets extra kost? Op www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant vind je een hele reeks links naar diverse bekende webshops. Bij het aanklikken van dergelijke link dien je aan te vinken dat je Natuurpunt Klein-Brabant wenst te steunen waarna je wordt doorverbonden naar jouw favoriete webshop en gewoon je aankopen kan doen zoals je dat normaal doet zonder één euro extra uit te geven. Bij elke aankoop vloeien er echter wel enkele percentjes naar Natuurpunt Klein-Brabant.

Zet www.trooper.be/natuurpuntkleinbrabant bij jouw favorieten; een gemakkelijker manier om ons te steunen is moeilijk denkbaar!

Onze afdeling heeft een eigen driemaandelijks tijdschrift, dat leden gratis in de bus ontvangen, of digitaal.  We coveren zoveel mogelijk het lokale natuurnieuws, met daarnaast weetjes, beleidsartikels, waarnemingen en onze activiteitenagenda. De meest recente editie van ons tijdschrift  kan je hier ook gratis downloaden.  

Onze werking omvat de gemeenten Bornem en Puurs - Sint-Amands en steunt voor een groot deel op vrijwilligers. Ons activiteitenaanbod is heel verscheiden: excursies in de streek en elders, beheerwerken, inventarisatieprojecten, cursussen, thema-avonden...
In 1998 werd het unieke project Speeltuin Sint-Pietersburcht boven de doopvont gehouden. Sindsdien is het domein Sint-Pietersburcht zowat het uithangbord van Natuurpunt Klein-Brabant geworden.

En, we zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die wat tijd willen vrijmaken voor de lokale natuur.