Natuurgebieden

Natuur verzekerd voor de toekomst

Schooren 2020

Verwerving van natuurgebieden via aankoop is in vele gevallen nog steeds de beste garantie voor natuurbehoud en bescherming naar de toekomst toe. In 1980 kon onze afdeling haar eerste perceel, Orchis, aankopen. In 1987 kon ze een overeenkomst afsluiten met de Administratie voor Waterwegen en Zeewezen over het beheer van de Scheldeschorren aan de Notelaer. Daarna kwam er steeds meer vaart in het verwervingsbeleid en op dit moment beheert onze afdeling meer dan 200ha natuurgebied verspreid over Klein-Brabant. Het is onze hoofdbetrachting om deze zo veel mogelijk te bewaren, en clusters uit te breiden tot grotere gehelen.

In heel wat gevallen is het beheer nog steeds vrijwilligerswerk maar ook professionele werkploegen en samenwerking met landbouwers zijn inmiddels onontbeerlijk geworden voor het onderhoud en de veiligheid van onze natuurgebieden. Daarbij passen we in overleg de meest aangewezen beheersmethodes toe.

Vrijwel jaarrond zijn er her en der wel wat werken uit te voeren. Iedereen is van harte welkom om tijdens één van deze beheerswerkdagen een handje te komen toesteken.

De meeste gebieden hebben geen aangelegde wandelpaden. Om ze te bezoeken is aangepaste kledij aangewezen, zeker qua schoeisel (laarzen). Vooral tijdens de broedtijd is het echter raadzaam om de nodige rust te bewaren en betreding te vermijden. Afspraken voor een bezoek kunnen steeds worden gemaakt met de betreffende conservators.

 

 

 


Steun het Klein-Brabantse reservatenfonds

Kopen kost geld, ook als het natuurgebieden betreft. Onze afdeling dient zelf in te staan om de dikwijls vrij aanzienlijke restfinanciering (dit is het tekort na subsidiëring) te bekostigen. Om onze taak te kunnen verder zetten rekenen we dan ook op de vrijgevigheid van heel wat sympathisanten. Ook u kan ons steunen door ons reservatenbeleid een financiëel steuntje te geven en een bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met volgende mededeling "Gift reservatenfonds 3706 Klein-Brabant". Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u bovendien een fiscaal attest.

Reservaten

TOP