Zien en Beleven

De Natuurtoppers van Klein-Brabant

 

Hieronder volgen enkele tips voor de meest opmerkelijke attracties en locaties voor wie de natuur van Klein-Brabant wil verkennen: 

  • De Scheldeboorden en het paaien van de meivis (fint)

Een fietstocht of wandeling langs het jaagpad van de Schelde is in alle jaargetijden een geliefde bestemming.  Wie echter op een warme lenteavond rond eind april of begin mei de Schelde goed in het oog houdt kan een absoluut uniek natuurfenomeen observeren. Sinds enkele jaren is met het verbeteren van de waterkwaliteit in de Schelde een oud natuurfenomeen teruggekeerd: het paaien van de meivis of fint.   Als eerste tekenen verschijnen er regelmatig  mysterieuze kringen aan het wateroppervlak.  Op de meest actieve paaidagen lijkt het wel alsof de hele rivier begint te koken met massaal en wild gespetter van de finten.   Het best waarneembaar tussen Branst en Baasrode, en tegenwoordig ook op de Rupel.   

 

  • Het Noordelijk Eiland (Wintam)

Het Noordelijk Eiland (eigendom ANB) is een opgespoten 'no man's land' tussen de Rupel en het Zeekanaal dat op het nippertje gered werd van een industriele bestemming.  Toegang vanuit Klein-Brabant is via de zeesluis in Wintam.  Hier ontstond met behulp van extensieve begrazing door paarden en runderen een gevarieerd open landschap met een afwisseling van wilgenstruwelen, kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen. Het is een echte trekpleister voor vogels.  In vogelvlucht vormt het een groter natuurlijk geheel met het overstromingsgebied Polder van Kruibeke aan de overkant van de Schelde. In alle seizoenen zijn er wel mooie waarnemingen te doen.  Zeker voor watervogels, maar ook met kans op roofvogels, vos, hermelijn en ree. 

Wandelen : Een breed wandelpad ook geschikt voor buggy's omzoomt het Noordelijk Eiland,  Er is een vogelkijkhut ter hoogte van het veer.   Bezoek ook het paviljoentje met de Narwal aan het einde van de strekdam, vanwaar je een mooi uitzicht hebt en enkele informatieborden aantreft. 

 

Lepelaar

 De lepelaar, een regelmatige gast op het Noordelijk Eiland - foto Luc Meert

 

  • Marselaer en Lippelo Bos 

Een lieflijk bosrijk gebied met een vleugje nostalgie, op de grens van Lippelo, Londerzeel en Buggenhout.  Natuurpunt heeft hier meerdere percelen in beheer. Je vindt er een mix van kasteeldomeinen met oude parkbossen, statige dreven, kronkelende beekjes met weilanden die in de winter graag overstromen, en zelfs een stukje heide.   Marselaer is een goed biotoop voor vleermuizen, diverse spechtensoorten, evenals roofvogels zoals buizerd, bosuil  en torenvalk.

Wandelen :  Perfect voor een zondagswandeling of een joggingtour.  Als curiosum vind je er o.a. het 'Middelpunt van Vlaanderen'.  Voor kinderen en jeugdbewegingen is er het Speelbos Marselaer.

 

Reservaat Muizendreef (Lippelo) in december

Reservaat Muizendreef langs Lippelose beek - foto Diederik Schowanek 

 

 

  • Vallei van de Molenbeek (Liezele)

In de vallei van de Molenbeek te Liezele groeit gestaag het grootste aaneengesloten natuurgebied van Natuurpunt in Klein-Brabant. Momenteel zo'n 40 ha in totaal, een schaal die ons toelaat om een meer consistent natuurbeheer toe te passen.  Langs de nog natuurlijk meanderende Molenbeek liggen voornamelijk vochtige hooilanden, sommige nog met een unieke historische vegetatie, populierenbossen en knotwilgenrijen.  In het gebied leeft ook een populatie ree. De weilanden worden extensief begraasd en jaarlijks gehooid.   De beekvallei doet ook dienst als overstromingsbuffer in natte winters.  Op de plassen pleisteren dan allerlei watervogels. 

Wandelen : De toegankelijkheid aan de westkant is eerder beperkt, het is er vaak zeer drassig, er zijn geen paden die een rondwandeling toelaten.  Best van op afstand te bezichtigen vanaf de Schemelbertmolen in Liezele. Aan de oostkant (Kalfort) wordt een nieuw wandelcircuit 'Poortersbossen' aangelegd.

 

Molenbeekvallei Liezele - foto Diederik Schowanek

 

Kraaienbroek (Mariekerke)

Het Kraaienbroek in Mariekerke is een klein zanderig stukje, geologisch gezien een overblijfsel van stuifduinen langs de Schelde uit de laatste ijstijd.   Bijzonder is de aanwezigheid van een aantal zeer diverse biotoopjes op minder dan één vierkante kilometer oppervlakte.  Je vindt er o.a. heischraal grasland, enkele dennenbosjes, eikenbos, maar ook zompige weiden en elzenbroekbos.  Dit alles wordt veroorzaakt door een klein hoogteverschil van 4-5 meter tussen het hoogste en laagste punt. Natuurpunt beheert er een tiental ha, en werkt aan een overkoepelend beheerplan om dit pareltje in ere te herstellen. Het gebied is in trek bij insecten (bv. zandbijen, vlinders) en kleine zangvogels.  Het Kraaienbroek is een rustpunt tussen de dorpskernen van Sint-Amands, Mariekerke en Branst, maar de natuurwaarden staan nog fel onder druk door intensieve tuinbouw, jacht en verkavelingswoede.  
Wandelen : goed toegankelijk voor wandelaars o.a. via de Zwaluwenlaan (Bornem).  Minder geschikt voor buggy's.

 

 Kraaienbroek bijenstal - foto Diederik Schowanek

TOP