Natuurgebied Sint Donaas

Sint-Donaas Polder  

Knokke-Heist

Bekijk op Google Maps

OPPERVLAKTE

Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

 

Help Sint-Donaaspolder (Zwinstreek) groeien, via onderstaande button kun je on-line storten

Steun Sint-Donaas on-line

   • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen

  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

 

Gift via overschrijving

Stort je bijdarage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van, "Gift Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)". 

 

 

 

 

 

 

OP STAP MET EEN ERVAREN WANDELGIDS

Wil je Sint-Donaaspolder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Luc Van Rillaer, 050/62.35.69

 

 

 

IETS TE MELDEN?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.

Stuur ons je melding

 

 

Fort Sint-Donaas

 

De Sint-Donaaspolder, liggend op het grondgebied Knokke-Heist, op een steenworp van Sluis, liggen de resten van het oude Spaanse fort Sint-Donaas, nu een natuurgebied ontstaan uit een afgedankte kleiwinning, het gebied is opgenomen in de Staats-Spaanse linies

Beschrijving van het gebied

De Sint-Donaaspolder is een weidevogelgebied op het grondgebied van Knokke-Heist (deelgemeente Westkapelle). Deze omgeving heeft een militaire geschiedenis achter de rug. Deze begon in de tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste en tweede wereldoorlog. Een wandeling door de Sint-Donaaspolder is dus een reis door de geschiedenis: ongeveer iedereen die de laatste paar honderd jaar in de Lage Landen aan de macht geweest is heeft er z'n sporen nagelaten: zowel Spanjaarden als Oostenrijkers, over Nederlanders en Fransen tot de Duitsers.  In 1998 kocht Natuurpunt hier een eerste perceel aan.

Er liggen ook enkele aangekochte stukken grond in Lapscheure, dus behorend tot het grondgebied Damme.

Deze zijn aangeschaft in het kader van 'de Kreken van LapscheureĀ“ en horen als reservaat bij afdeling Knokke-Heist.

Dieren en planten

Het gebied is zeer in trek als laatste pleisterplaats van kolganzen alvorens deze hun terugtocht naar het noorden aanvatten. Deze polder die aanleunt tegen een vroegere kleiontginning is een broedgebied van o.a. grutto, bruine kiekendief en bergeend. Ook de roerdomp werd er reeds gesignaleerd (niet als broedvogel).

Op een lager gelegen gedeelte vind je o.a. rode waterereprijs en kamgras.
De zuidwestelijke zijde van het gebied wordt begrensd door een haag van meidoorn, sleedoorn en hondsroos, doorgroeid met boksbraam, aangeplant voor de boomkikker.

Tussen de dijken van de oude kleiputten heerst een speciaal microklimaat voor de polder: zeer windstil, en dus een stuk warmer dan de omliggende polder, waardoor het gebied echt een 'refugium' geworden is tussen de monotone akkergebieden.

De oude bunkers in het gebied zijn ingericht als overwinterplaats voor vleermuizen (watervleermuis, baardvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis) en amfibieƫn, soorten als kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, pad en bruine kikker voelen zich er thuis.

De plantengroei is een typische ruigtekruiden vegetatie, niet veel speciale soorten, maar zij zorgen wel dat hommels, bijen en zweefvliegen volop voedsel vinden.
De poelen zorgen voor de aanwezigheid van eenden en steltlopers, de late winter/vroege lente zorgt voor een massa ganzen.

Natuurbeheer

Het beheer in het gebied beperkt zich tot het in stand houden van de ruigtevegetatie, het bewaren van de bunkers als overwinteringsgebied en het inrichten van (brede) hagen in het kader van het boomkikkeraktieplan.

 

Toegangswegen naar het reservaat

Kort geschiedkundig overzicht

Het huidige reservaat sint-donaas

Aanwezige flora en fauna

Aanwezige flora en fauna via waarnemingen.be

Kaarten verschillende percelen behorende tot Natuurpunt Knokke-Heist

 

Steun Sint-Donaas

 

TOP