Natuurgebied Sint Donaas

Sint-Donaas Polder  

Knokke-Heist

Bekijk op Google Maps

OPPERVLAKTE

Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

 

Help de Sint-Donaaspolder (Zwinstreek) groeien.

Via onderstaande knop kan je online een gift doen.

Steun Sint-Donaas on-line

   • Natuur aankopen en beheren is de beste manier om haar duurzaam te beschermen.

  • Voor elke gift vanaf 40 Euro ontvang je een fiscaal attest.

 

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)". 

 

 

 

 

 

 

OP STAP MET EEN ERVAREN WANDELGIDS

Wil je Sint-Donaaspolder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Maak dan een afspraak met Rudi Vantorre, 050/51.44.14

 

 

 

IETS TE MELDEN?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.

Stuur ons je melding

 

 

Fort Sint-Donaas

 

De Sint-Donaaspolder ligt in Knokke-Heist, naast de Damse Vaart en op een steenworp van Sluis. Het natuurgebied maakt deel uit van de Staats-Spaanse linies en bevat restanten van 2 Spaanse forten, het Sint-Donaasfort en het Sint-Frederiksfort. Het is ontstaan uit een vroegere kleiwinning.

Beschrijving van het gebied

De Sint-Donaaspolder is een weidevogelgebied op het grondgebied van Knokke-Heist (Westkapelle).  In 1998 kocht Natuurpunt Knokke-Heist hier een eerste perceel. Sommige stukken liggen in Lapscheure (Damme) en zijn aangekocht voor het project 'Kreken van LapscheureĀ“ van Natuurpunt Knokke-Heist.

Deze plaats heeft een militaire geschiedenis achter de rug, die begon in de tachtigjarige oorlog (1568-1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste en tweede wereldoorlog. Een wandeling door de Sint-Donaaspolder is een reis door de geschiedenis: veel naties die in de Lage Landen aan de macht waren, hebben hun sporen nagelaten: zowel Spanjaarden, Oostenrijkers, Nederlanders, Fransen als Duitsers. 

Dieren en planten

De Sint-Donaaspolder is 's winters en in de vroege lente een pleisterplaats voor duizenden kolganzen vooraleer hun trektocht naar het noorden aan te vatten. Het is deels een vroegere kleiontginning en in vijvers en poelen foerageren eenden, reigers en steltlopers. Grutto, bruine kiekendief en bergeend broeden hier en soms hoor je de geheimzinnige roep van de roerdomp...

Tussen de dijken van de oude kleiputten heerst een microklimaat: windstil en dus warmer dan de omliggende polder, een waar 'refugium' tussen de monotone akkers.

De plantengroei is een typische ruigtekruidenvegetatie, een voedselbron voor hommels, bijen, vlinders en zweefvliegen. In de lager gelegen delen groeien zeldzame planten als rode waterereprijs en kamgras. Aan de zuidwestelijke kant werd een haag van meidoorn, sleedoorn, hondsroos en boksbraam aangeplant voor de boomkikker.

Twee oude bunkers werden ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen (watervleermuis, baardvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis). Ook amfibieƫn maken daar gebruik van met soorten als kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, pad en bruine kikker.

Natuurbeheer

Het beheer in het gebied is beperkt tot het in stand houden van de ruigtevegetatie, het op peil houden van het waterniveau in de natte gedeelten, het bewaren van de bunkers als overwinteringsplaats en het planten en onderhouden van struweel in het kader van het boomkikkeractieplan. 

Toegangswegen naar het reservaat

Kort geschiedkundig overzicht

Het huidige reservaat sint-donaas

Aanwezige flora en fauna

Aanwezige flora en fauna via waarnemingen.be

Kaarten verschillende percelen behorende tot Natuurpunt Knokke-Heist

 

Steun Sint-Donaas

 

TOP