Park 58: een botanisch juweeltje

Foto Inleiding Chantal

 

In 1957 werd een wandelpark aangelegd in Duinbergen, waar toen ook mooie villa’s in Engelse stijl werden gebouwd. In die geest paste ook een groene stapsteen waar de omwonenden konden wandelen en genieten. In het bestaande duin werd een stuk beplant met een bosje van populieren. Een ander stuk werd duin gelaten. Dat laatste stuk is nu het mooiste en herbergt veel fauna en flora van ouder binnenduin. Het bosje is enkele jaren geleden gerooid omdat de bomen over hun gezonde leeftijd heen waren en dreigden om te vallen bij stormweer. Toen werd beslist om geen nieuwe bomen aan te planten maar te kiezen voor het veel zeldzamere biotoop van middeloud duin en om de duingraslanden meer kans te geven. 

Het Park werd in 1977 op het gewestplan aangeduid als natuurgebied en later Europees erkend als habitatrichtlijngebied.

In 1987 begonnen de natuurbeheerwerken, eerst door vrijwilligers van JNM en later door Natuurpunt. Ze gingen duindoorn en Amerikaanse vogelkers te lijf waardoor duingrasland zich kon ontwikkelen. Er werd een beheerovereenkomst getekend tussen de gemeente (eigenaar) en Natuurpunt. Elk najaar maaien vrijwilligers van Natuurpunt Knokke-Heist de graslanden en zorgt de groendienst van de gemeente voor het wegvoeren van het maaisel. De verarming van de bodem zorgt ervoor dat de flora van kalkrijk duin zich kan uitbreiden. Samen met de bloemen verschijnen ook vlinders, wilde bijen, sprinkhanen, kevers, spinnen, libellen, muizen en vogels. De éénstijlige meidoorn, sleedoorn, Europese kardinaalsmuts, Spaanse aak en wilde rozen gedijen er al goed. De exoten worden verwijderd door de gemeente en arbeiders van vzw. Natuurpunt.

Het park is dus aan het evolueren naar een halfopen duingebied maar dit vergt wel een volgehouden natuurbeheer. De kroon op het vele werk kwam er onlangs toen Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) Park 58 in Knokke-Heist officieel erkende als natuurreservaat. Zij heeft wel gevraagd om een toegankelijkheidsplan op te stellen zodat het publiek kan blijven genieten van het park zonder de waarden ervan aan te tasten.

Park 58 mag terecht een botanisch juweeltje genoemd worden! Met de hulp van vrijwilligers en sympathisanten en de ploegen van de gemeente en Natuurpunt kunnen wij dit prachtige biotoop nog mooier maken.

Wil je meer weten, dan ben je welkom om op één van onze wandelingen (zie agenda).

CHANTAL JACOBS
Conservator Park 58 

TOP