Vic Van Dyck

Blaardonk

De omgeving van de drie hoefkens in Varendonk

Blaardonk, als deelgebied van Natuurpunt project de Laakvalleien, is gelegen in de noordwestelijke hoek van Laakdal. Het gebied vormt de verbinding tussen Trichelbroek en de vallei van de Grote Nete.

Waar de Grote Laak uitmondt in de Grote Nete zien we een landschap met vooral natte graslanden, bosjes en houtkanten. Een gevarieerde streek die grotendeels ontsnapt is aan de gevolgen van de intensieve landbouw. De natuur is hier verweven met landbouwgebruik. Langs de weg Blaardonk staan drie oude boerderijen op exact dezelfde plaats als waar honderden jaren geleden al gebouwen stonden. Sommigen spreken dan ook van ‘De Hoefkens’ als ze de omgeving willen duiden. En de beek op de noordelijke grens, kreeg de naam Hoefkensloop. Situering zie op Geopunt

 

 

Deze pagina is in opmaak

info vic.vandyck@gmail.com

TOP