Deelgebieden in het project de Laakvalleien

In Laakdal zijn er drie beken met de naam Laak: Grote Laak, Kleine Laak en Rode Laak. Het is vooral in die valleien dat we nog natuurlijke biotopen aantreffen.

De beken slingeren zich van oost naar west door het landschap, een omgeving die hier bepaald wordt door de verwering van het Diestiaansubstraat.

De dorpen Veerle, Vorst en Eindhout zijn hoger gelegen, op of langs Diestiaan getuigenheuvels.

De riviertjes hebben in de loop der jaren tussen deze heuvelresten hun valleien opgevuld met alluviaal materiaal en veen. Deze alluviale zones variëren van bijna onbestaande tot 200 meter breed. Ze zijn vlak en moerassig en het is een ijzerrijke, betrekkelijk vruchtbare bodem.

Overzicht van de natuurgebieden in Laakdal. Bron: ‘Laakdal leeft’ van juli 2020

De natuurgebieden die hier door Natuurpunt Laakdal worden beheerd, zijn in en langs de valleien gesitueerd. Vandaar het Natuurpunt project de ‘Laakvalleien’

  1. Langs de Grote Laak is dat: Blaardonk, Trichelbroek, Varendonk, De Roost, Craeywinckel, Makelbroek, Kerkebos en Schoterbroek. Langs de Hoefkensloop, een zijbeek van de Grote Laak, vinden we het Huisbroek.
  2. Langs de Kleine Laak zien we: Trichelbroek, Craeywinckel, 't Hoeves, Hambroek, Oosterbos, Eindhoutbroek, Ossebroeken, Swinnebroeken, en Biezenhoed.
  3. Langs de Rode Laak vinden we het natuurgebied Varenbroek.
  4. En ook op de getuigenheuvel Eindhoutberg worden percelen door Natuurpunt Laakdal beheerd.

 

TOP