Vic Van Dyck

Eindhoutbroek

De broekbossen onder de zuidflank van Eindhoutberg

Situering

Eindhoutbroek is één van de deelgebieden van het Natuurpunt project de Laakvalleien.

Zoals de naam aangeeft, vinden we dit natuurgebied in Eindhout Laakdal. Vanuit het centrum van Eindhout gezien, ligt het Eindhoutbroek aan de andere kant van Eindhoutberg en bijna 20 m lager
Dit gevarieerd natuurgebied wordt geflankeerd door twee beken, namelijk de Kleinbroekloop en de Kleine Laak. Aan de oostkant is het gebied begrenst door de Pestendijk en de Biezenhoed op grondgebied Meerhout.
Samen met Ossebroeken, Craeywinckel, Swinnebroeken en Biezenhoed vormt het Eindhoutsbroek de vallei van de Kleine Laak en de Kleinbroekloop.

Historiek

Op kaarten uit de 18de eeuw (Ferrariskaart) wordt een groot deel van het Eindhoutbroek aangegeven als een onbebost moeras. De laaggelegen gebieden waren ongeschikt voor de akkerbouw, daardoor ontstond er een beemdlandschap met kleinschalige drassige weiden en hooilanden. De overgang naar Eindhoutberg bestond toen vooral uit graslanden en hogerop was er een zone met akkers. Benamingen als Veedijk en Rundershoek verwijzen waarschijnlijk naar toevluchtsoorden voor het vee bij wateroverlast.
Later zette men verscheidene hooilanden om in meer intensief gebruikte weilanden die bemest werden. De moerassige, onbereikbare percelen ontwikkelden zich vooral tot elzenbroekbossen.

 

 

 

Pagina is nog in opmaak

Vic Van Dyck

TOP