Natuurstudie

Natuurstudiewerkgroep Geelstervallei

Doel

De Natuurstudiewerkgroep Geelstervallei brengt de biodiversiteit in Lede en omgeving in kaart, met bijzondere aandacht voor de door Natuurpunt Lede beheerde natuurgebieden.

Door regelmatig inventarisaties te doen op basis van gestandaardiseerde methoden proberen we wetenschappelijk waardevolle data te verzamelen. Daarbij volgen we zo nauwkeurig mogelijk de protocollen die zijn voorgeschreven door bijvoorbeeld Natuurpunt Studie of die zijn opgelegd in het kader van specifieke projecten zoals de Meetnetten.

Focus

De werkgroep legt zich vooral toe op insecten, planten en ecologie. Maandelijkse inventarisaties van nachtvlinders en andere soortgroepen vormen daarbij de rode draad.

 Inventarisatie van nachtvlinders (1)  Kleine hermelijnvlinder  Inventarisatie van nachtvlinders (2)

Gezien de opvallende aanwezigheid van cultuurpopulieren in verschillende levensstadia in de Geelstervallei, spitst de werkgroep zich ook toe op de uitdagingen en kansen die voormalige populierenplantages met zich meebrengen voor het hedendaagse natuurbeheer.

Publiekswerking

De inventarisaties en andere activiteiten staan regelmatig open voor het brede publiek en zijn te vinden op de website en in de nieuwsbrief van Natuurpunt Lede.

We moedigen iedereen, zowel absolute beginners als gevorderden, aan om waarnemingen van dieren en planten te registreren op www.waarnemingen.be. Foto’s maken de waarnemingen valideerbaar en dus extra waardevol. Dankzij de mobiele applicaties ObsMapp, iObs en ObsIdentify kan iedereen eenvoudig en snel een steentje bijdragen.

Contact

natuurstudie.geelstervallei@gmail.com

Brecht Verkempinck
Tim Speleers
Robin Van Heghe 

TOP