Begijnenbos

Het Begijnenbos ligt ten oosten van de Kesselberg, op de zuidelijke helling van dezelfde Diestiaanheuvel. De Kesselberg is het belangrijkste natuurgebied van de stad Leuven met belangrijke waarde voor fauna en flora. Gezien de waarde van de vegetatie in het gebied is het wenselijk om recreatie af te leiden naar minder kwetsbare gebieden. Daarom wil de stad met de aankoop van het Begijnenbos een groot natuur- en recreatiegebied ontwikkelen. Zo wordt het mogelijk in een veel groter gebied aan natuurbeheer te doen en recreatie te spreiden en te geleiden. In het reservaat zelf wordt het natuurbeheer verdergezet en wordt natuurgerichte recreatie gestimuleerd.

De actuele waarde van het Begijnenbos is beperkt. Het bos is voornamelijk een dichte naaldhoutaanplant en de ondergroei is beperkt. Door selectieve dunningen zal een omvorming naar een bestand met meer loofhout gebeuren. Hierdoor zal de natuurwaarde toenemen. Toch zal in dit gebied de spelende jeugd een belangrijke plaats krijgen en zal het bos als speelbos fungeren.

Samen met de jeugddienst zal gezocht worden hoe jeugdverenigingen kunnen betrokken worden in het beheer. Ook zullen afspraken gemaakt worden met jeugdverenigingen over het recreatief gebruik van Kesselberg en Begijnenbos.

TOP