Beleid

De Lo's op de grens...

Twee Leuvense deelgemeenten, Korbeek-Lo en Kessel-Lo hebben in hun naam het kenmerkende toevoegsel “Lo”, afkomstig van het Germaanse lauhaz, wat open plek in een bos betekent. Worden die open plekken bedreigd door de doortrekking van de Expressweg?

TOP