Beleid

De Lo's op de grens...

Twee Leuvense deelgemeenten, Korbeek-Lo en Kessel-Lo hebben in hun naam het kenmerkende toevoegsel “Lo”, afkomstig van het Germaanse lauhaz, wat open plek in een bos betekent. Worden die open plekken bedreigd door de doortrekking van de Expressweg?

Hoe Natuurpunt mee de samenleving kleurt

Tijdens de algemene vergadering van Natuurpunt werden een prachtig jaarverslag voorgelegd en een positieve doorlichting door de inspectie van financiën. De laatste maanden waren bovendien belangrijk met veel natuurgerelateerde dossiers op Vlaams niveau.
 
 

 

 

 

 
TOP