De Bron

Domein de Bron is een parkgebied van 5 ha 23 are, gesitueerd langs de Vossenweg en de Koetsweg. Het is gelegen op de noordelijke flank van de Trolieberg. Dit parkgebied wordt beheerd door de stad Leuven.

Sommige delen van dit parkgebied (het bosgedeelte en de vijvers) zijn de laatste jaren verwaarloosd en moeten opgewaardeerd  worden.  Het bosje zal meer natuurgericht beheerd worden. Hiervoor zijn een heel aantal exoten gekapt die nu een hinderpaal vormen in de natuurlijke ontwikkeling  van de onderetage in de bossen en van de vijvers. De heraanplant is reeds gestart. De vijvers zullen voorzichtig geruimd worden om de te dikke sliblaag te verwijderen. De watertoevoer tussen de verschillende vijvers zal hersteld worden. Het noordelijk deel aan de voet van de heuvel is momenteel nog intensief beheerd (gazon) maar zal door een gepast maaibeheer in een bloemenweide omgevormd worden.  Aandacht zal ook gaan naar de hagen aan de randen van het park en de landschappelijke inkleding van de tuinen en het tennisveld aan het park.

In heel het park zijn interessante cultuurhistorische elementen aanwezig.  Zo zijn sommige bomen of delen van het park waardevol door de ouderdom en de geschiedenis ervan en een klein torentje zal als uitkijkpost hersteld worden. Een tweetal infoborden en een vlonder (houten steigertje) in één van de poelen moeten een nauw contact tussen de bezoekers en de natuur mogelijk maken. Andere recreatieve voorzieningen zullen er niet bijkomen.

TOP