De Dijle, Levend door Leuven

De Dijle, Levend door Leuven, is een project van Natuurpunt Leuven dat enkele jaren geleden van start ging. Het Dijleproject brengt onze visie op natuur in de stad naar voor, toegepast op de Dijle. Concrete voorstellen steunen op volgende drie pijlers: ruimte voor water, ruimte voor natuur en ruimte voor de mens.

Ruimte voor water

De Dijle leidt nu nog op veel plaatsen een verborgen bestaan in de stad. We willen de Dijle herwaarderen en waar mogelijk openleggen. Zo herstellen we de historische band tussen de stedelingen en hun rivier. Craenendonk Vismarkt

Ruimte voor natuur

Volmolen Om de natuur een kans te geven, is een ecologisch gezond watersysteem nodig. Natuurontwikkeling hoeft niet steeds grootschalig te zijn. Kleine ingrepen kunnen al het verschil maken. Een natuurlijke Dijle in de stad geeft planten en dieren een groene verbinding tussen de natuurgebieden in zuid en noord.

 

Ruimte voor de mens

Een zichtbare Dijle die de natuur tot in de stad brengt, verhoogt de belevingswaarde van de stad. Bewoners, jong en oud, hechten veel belang aan voldoende groen in de buurt. Leuven kan zich profileren als waterstad. Bezoekers worden aangetrokken door pittoreske plekjes aan het water.Handbooghof
TOP