Heverleebos

Ligging

Het Heverleebos ligt grotendeels op het grondgebied van Heverlee, deelgemeente van Leuven, met uitlopers op Oud-Heverlee en de deelgemeenten Blanden en Vaalbeek. In het noorden ligt de Leuvense agglomeratie. In het westen de Dijlevallei en de dorpskern van Oud-Heverlee. In het zuiden de vallei van de Vaalbeek en het Zoet Water. In het Oosten de Meerdaalboslaan, het industriepark van Haasrode en enkele woonwijken en landbouwgronden van Blanden.

Ontstaan

Zo'n goeie 10.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd, ontstond in midden-België het Kolenwoud. Geleidelijkaan werd dit woud door de mens ontgonnen voor landbouw. Heverleebos is een restant hiervan. Het werd nooit ontgonnen omdat de leemlaag zo dun was dat het ongeschikt was voor landbouw. Lang was dit het geliefde jachtdomein van de familie De Croy tot het Vlaams Gewest het 635 ha grote bos in handen kreeg. Het Heverleebos werd in twee gedeeld door de aanleg van de Naamsesteenweg in de 18e eeuw. In 1969 werd het nog meer versnipperd door de aanleg van de E40.

Vegetatie

De plantengroei bestaat voornamelijk uit Amerikaanse Eik, een aggressieve exoot (uitheemse woekersoort) en Grove Den. Beuk werd voornamelijk aangeplant langs de rechte dreven. Toch is dit een waardevol natuurgebied en een geliefkoosd wandel- en fietsgebied. In het noordelijk deel, vlakbij het kruispunt van de Naamsesteenweg en de E40, ligt het arboretum. Dit werd door bosbouwers aangelegd om te testen welke boomsoorten er het best gedijen. Recent werd het arboretum vernieuwd en dient nu vooral als bezienswaardigheid voor liefhebbers van exotische boomsoorten.

Functie

In tegenstelling tot het Meerdaalwoud, waar de natuur primeert, ontwikkelt het Heverleebos zich tot een stadsbos waarbij zachte recreatie (wandelen, fietsen...) de hoofdfunctie is. Samen met Meerdaalwoud en Egenhovenbos is Heverleebos in handen van het Vlaams Gewest.

TOP