Keizersberg

Ligging en Beschrijving

De Keizersberg is gelegen binnen de Leuvense ring tussen de Mechelsepoort en de Vaart. Het omvat een oude abdij met aanpalend enkele zeer waardevolle bossen en graslanden. Het is een Diestiaanheuven, vergelijkbaar met de Kesselberg.

Deze abdij van de orde van de Benedictijnen dateert uit de 19de eeuw en werd opgericht als studiehuis door de monniken van de abdij van Maredsous op de Keizersberg. De abdij met omliggende terreinen wordt omgeven door een lange muur. Het geheel doet denken aan een oud versterkt kasteel, gelegen op de plaats van een oude hertogelijke burcht.

Voorstellen in het kader van Charter Biodiversiteit

Dit gebied vormt de meest waardevolle natuurkern binnen de stad Leuven met een grote populatie hazelworm, bossen met rijke voorjaarsflora en soortenrijke graslanden met massaal aspect van margriet en andere kruiden. Deze locatie verdient hoogste prioriteit voor het uitvoeren van acties in kader van het GNOP omwille van de hoge natuurwaarden. Het RUP voor de Vaartzone dient rekening te houden met de grote landschappelijke en ecologische waarde: ondoordachte hoogbouw kan hier zorgen voor het vernietigen van het actueel zeer mooie zicht van de benedenstad rond Mechelsestraat-Penitentienen-straat-Vaartstraat naar deze berg en voor beschaduwing met negatieve effecten voor hazelworm en voorjaarsbloeiers.

TOP