Natuurpunt Leuven koopt een hoeve en 4 ha weiland

Natuurpunt Leuven kon recent een groot stuk natuur en een hoeve aankopen in Wijgmaal nabij Leuven. Ze zal het gebouw inzetten om mensen dichter bij de natuur te brengen.

De werking van Natuurpunt Leuven krijgt de laatste jaren veel bijval. Zo wordt er meer en meer natuur beschermd en waar mogelijk opengesteld. Recent kwam er de samenwerking met de Stad Leuven bij via het charter voor de biodiversiteit. Ongeveer 5% van de Leuvenaars is lid van Natuurpunt en bijna wekelijks melden zich nieuwe mensen aan om de natuur en Natuurpunt een handje te helpen. 

De uitbreiding van het natuurreservaat Wijgmaalbroek met 4 hectare is een fameuze oppepper voor de natuur. “We geven er o.a. de zeldzame kamsalamander en grote weerschijnvlinder een plaats en werken aan geurige en kleurige graslanden” zegt Mark Lehouck, de trekker van het Wijgmaalbroek. Het beheer zal in samenwerking met een plaatselijke landbouwer gebeuren. Hij zal niet meer mesten en zal in de zomer maaien en hierna komen de koeien terug op de weide. Zo wordt weer een puzzelstukje gelegd voor meer robuuste en biodiverse natuur aan de Dijle.

Met de aankoop van de hoeve beantwoordt Natuurpunt de vraag van velen om dingen te kunnen doen voor en met de natuur. “De eerste natuurbelevingsdagen met twee scholen zijn al ingepland in maart” zegt Lies Van Meerbeek die de SNU!T werking rond jeugd en natuur trekt in Leuven. Bedrijven komen graag teambuilden in de natuur. Nu kunnen we hen aan het werk zetten in de natuur en achteraf rustig laten genieten in de hoeve. Verder wordt er ook gedacht aan een onthaalruimte voor bezoekers aan het Wijgmaalbroek met een ontmoetingsplaats waar je iets kan drinken.

Natuur.huis Wijgmaal
Natuurpunt Leuven was al langer op zoek naar een gebouw om haar werking verder uit te bouwen. “Met het Natuur.huis in Wijgmaal hebben we onze stek gevonden” zegt Willem Laermans co-voorzitter van Natuurpunt Leuven. “Het was liefde op het eerste zicht maar het duurde een tijd eer een passend aanzoek gedaan kon worden. Heel belangrijk is de steun van de Stad Leuven hierbij. Zonder hen zou het niet gelukt zijn. Zij engageren zich voor steun bij de aankoop en bij de latere verbouwingen.”

Quote stad Leuven

“De beschermde hoeve heeft een belangrijke erfgoedkundige waarde door haar typische Wijgmaalse dorpskarakter. Vanaf 2029 wordt ze gerenoveerd als toegangspoort tot het Wijgmaalbroek. Dat is een belangrijk openruimtegebied dat samen met de Vijvers van Bellefroid, de Antitankgracht, het Gasthuishuisbos en de Dijlemeander een verder te ontwikkelen blauwgroene vinger vormt, waarmee we zuurstof geven aan onze leefomgeving. Door deze gebieden ecologisch te verbinden en door zachte recreatie en nieuwe fiets- en wandelverbindingen tussen Wijgmaal, Ymeria en Wilsele te voorzien, verhogen we de belevingswaarde. Zo geven we vorm aan de langetermijnvisie van ons ruimtelijk structuurplan.”

Onder het waakzame oog van André
Natuurpunt zal de hoeve langzaam in gebruik nemen onder het waakzame oog van André. Hij is de boer op rust die hier het merendeel van zijn leven doorbracht. Hij zal blijven wonen op de hoeve. We zullen nog veel leren van André en zullen het beheer van de hoeve langzaam overnemen, voortbouwend op zijn werk.
In dit filmpje laten we André en co-voorzitter van Natuurpunt Leuven Leen Kuijken aan het woord over het verleden en de toekomst van deze plek.

https://www.youtube.com/watch?v=iusnIEsUEd8
 

Donateurswandeling
De aankoop van de weilanden en hoeve gebeurt met steun van de Vlaamse overheid,van de Stad Leuven en het bedrijf Pukka. Toch blijft er nog een bedrag van 140.000 euro over dat we moeten verzamelen. Hiervoor rekenen we op sympathisanten en donateurs. We nodigen jullie uit om het project te komen ontdekken op 5 maart voor een gegidste wandeling in het Wijgmaalbroek en een bezoek aan de hoeve.

Praktisch

  • Tijdstip: start van de wandelingen tussen 10:00 en 10:30
  • Adres: Langenbos 8, 3018  Wijgmaal
  • Er is (nog) geen parkeerplaats aan de hoeve. Voor wie met de auto komt: parkeren kan enkel langs de Rotselaarsesteenweg en in de naburige woonstraten. Te voet of met de fiets komen mag natuurlijk ook. Of neem bus 5, om 9:43 op perron 4 aan Leuven station. Afstappen aan bushalte Wijgmaal Wijveld, die ligt op 350m van de hoeve.
  • Na afloop willen we je trakteren op een drankje. Daarom graag je aanwezigheid bevestigen per mail met als onderwep "Donateurswandeling 5 maart" en vermelding van het aantal personen op natuurpuntleuven@gmail.com

Financieel steunen
Dat kan eenvoudig via een storting op BE56 2930 2120 7588 met vermelding '9945 Wijgmaalbroek'. Bedankt!

Voor alle stortingen vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest om te gebruiken voor een belastingvermindering van 45% bij de inkomstenbelastingen. Zie https://www.natuurpunt.be/pagina/help-de-natuur-met-een-gift voor een gedetailleerde uitleg.

 
Luchtfoto hoeve: Kevin Feytons
 
 

 

 

Aankoop Wijgmaalhoeve

TOP