Natuurpunt Leuven wenst je een voorspoedig 2021

Vanwege het Leuvense bestuur wensen we je een gelukkig 2021 en veel natuur.

Het is een open deur intrappen, maar 2020 was me het jaartje wel, waar het – letterlijk alomtegenwoordige - Coronavirus en de getroffen maatregelen flink roet in het eten strooiden.

Natuurpunt Leuven heeft, zoals heel Natuurpunt, een jaar beleefd waarbij excursies, cursussen, werkdagen, vergaderingen enz. niet of slechts in heel beperkte kring konden doorgaan.

Maar…2020 was ook het jaar waarin vele mensen de natuur opnieuw ontdekten en dus ook onze natuurgebieden. En blijkbaar zagen ze dat het goed was.

Want zo snel is Natuurpunt nog nooit gegroeid: in heel Vlaanderen zijn er in 2020 18.000 leden bijgekomen. Bij Natuurpunt Leuven mochten we meer dan 300 nieuwe leden verwelkomen, waardoor de Leuvense afdeling nu om en bij de 2500 leden telt.

Coronavirus of niet, we bleven niet bij de pakken zitten. In het voorbije jaar hebben we Dalemhof aangekocht, dankzij de financiële steun van imec, de stad Leuven en de vele giften van onze leden. Omdat de stad Leuven de vijvers Bellefroid heeft aangekocht, is er in Wilselse een groep opgestaan die met de hulp van Natuurpunt, de natuur om en rond deze vijvers mee wil ontwikkelen. We hebben zicht op de kans om op een deel van het domein van de missie van Scheut (Kessel-Lo) aan natuurbeheer te doen. In Vlierbeek gaan we verder op de ingeslagen weg om de terreinen van de Watergroep op natuurlijke wijze te beheren. In 2020 zijn we ook gestart met het vergroenen van industrieterreinen samen met onze partners van o.a. de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, het Regionaal Landschap en Leuven 2030.

We zijn zeker niet van plan om het in 2021 kalmer aan te doen. We hebben nog wilde plannen om onze natuurgebieden uit te breiden, en uiteraard gaan we de reeds lopende initiatieven verderzetten.

Natuurpunt heeft ook de digitale revolutie omarmd. Onze startdag 2021 zal op digitale wijze doorgaan op 21 februari. Zie verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie daarover.

We branden van verlangen om onze activiteiten weer op te starten. Maar de voorzichtigheid gebiedt ons dit niet te ver op voorhand te plannen. Onze excursies en werkdagen zullen aangekondigd worden via de nieuwsbrief (indien mogelijk), onze website en via onze Facebookpagina.

Wil je al dat moois mee blijven beleven, hernieuw dan zeker je lidmaatschap, houd onze kanalen in het oog, kom werken en wandelen in onze natuurgebieden en neem deel aan onze online startdag!

 

Yves Vanden Bosch
Voorzitter Natuurpunt Leuven

TOP