Nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief
Nieuws
31 juli 2021
Verenigingsnieuws

Geen rampenfonds voor natuur

Ook bij Natuurpunt kunnen we niet om de watersnood en overstromingen van de afgelopen weken heen (zie ook Willems eerdere Facebookpost). Gelukkig bleef Leuven grotendeels gespaard van waterellende. Ondanks het feit dat al het water van de verschillende bovenlopen van de Dijle vlak vóór Leuven in een soort flessenhals samenkomt, hield het stadscentrum de voeten droog...

Nieuws
29 juni 2021
Verenigingsnieuws

Welke openstaande vrijwilligersvacature past bij jou?

Natuurpunt Leuven groeit en bloeit en we kunnen dan ook elke helpende hand goed gebruiken! Of die hand nu leuke posts op internet zwiert, een natuurgebied in de watten legt of de ene pint na de andere tapt op een gezellige activiteit: alle hulp is welkom! Meer bepaald zijn we momenteel op zoek naar een event-organisator, een beheerder voor onze social media en een dossiervreter voor beleidskwesties. Onderaan vind je meer info en wie weet verwelkomen we je binnenkort in ons geweldige bestuursteam! Contacteer ons via natuurpuntleuven@gmail.com.

Nieuws
28 juni 2021
Verenigingsnieuws

Mooie samenwerking tussen UCLL campus Proximus en Natuurpunt

In een hoek van het bedrijventerrein Researchpark Haasrode bevindt zich de campus Proximus van UCLL. De Hogeschool richtte zich tot Natuurpunt voor advies om de groene ruimte rondom de gebouwen nog biodiverser te maken. Op basis van een grondig plaatsbezoek bespraken vrijwilligers van Natuurpunt de mogelijkheden met facilitair medewerker Wim Vandendael en campushoofd Marjoly Sintobin. Zelf interesse om met je bedrijventerrein de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven? Laat van je horen via natuurpunt.bedrijventerreinen@gmail.com.

Nieuws
28 juni 2021
Verenigingsnieuws

Stap voor stap naar een sterker Dalemhof

Tijdens het jubileumweekend van Natuurpunt in mei kon iedereen Dalemhof vrij bezoeken. Omdat we door de coronamaatregelen nog geen begeleide wandelingen konden organiseren, hebben we infoborden geplaatst waarop verschillende aspecten van het gebied werden toegelicht. We zijn blij dat velen onder jullie de weg naar het gebied vonden en Dalemhof al van dichtbij hebben kunnen bekijken.

Nieuws
28 juni 2021
Verenigingsnieuws

Natuur voor expats in Leuven

Op een mooie zonnige zaterdagnamiddag rond eind mei vervoegden twaalf jonge Engelstalige expats Willem (co-voorzitter van Natuurpunt Leuven) en Debbie (expat, en reeds lang lid van Natuurpunt) voor een allereerste begeleide wandeling in het Engels, om de natuur in het domein rond de abdij van Vlierbeek te ontdekken. On a beautiful sunny Saturday afternoon at the end of May, twelve young English-speaking expatriates joined Willem (co-chairman of Natuurpunt Leuven) and Debbie (expat, and long-time member of Natuurpunt) for a first ever guided walk given in English, to discover the nature in Vlierbeek Abbey domain.

Nieuws
28 juni 2021
Verenigingsnieuws

Het Wijgmaalbroek als thuishaven voor de zeldzame kamsalamander

Het Wijgmaalbroek is een natuurgebied gelegen ten Noorden van Leuven dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals houtkanten, bosjes en poelen in schrale hooilanden. Hierin vindt de zeldzame kamsalamander een geschikt biotoop. Deze ‘waterdraak’ is onze grootste watersalamander, maar staat op de rode lijst van bedreigde amfibieën in Vlaanderen. In het Wijgmaalbroek wordt met succes een beheer gevoerd waarvan deze soort optimaal kan profiteren. Verdere stappen zijn echter nodig om een grote, duurzame populatie uit te bouwen.

Nieuws
29 mei 2021
Verenigingsnieuws

Een zeldzame mossenvondst in Vlierbeek

Natuurpunt Leuven werkt volop aan een geïntegreerd beheerplan voor natuur en erfgoed op de abdijsite van Vlierbeek. Daarbij hoort een uitgebreide inventaris van alle belangrijke natuur en erfgoedwaarden van het gebied. Op 21 maart kregen we hierbij de waardevolle hulp van de zeer ervaren Antwerpse Mossenwerkgroep.

Nieuws
29 mei 2021
Verenigingsnieuws

De vijvers van Bellefroid: Een nieuw natuurreservaat in Leuven?

Sinds kort zijn de Bellefroid-vijvers, althans hun prachtige oevers, toegankelijk voor het grote publiek. Voordien werden ze gebruikt als visvijvers, daarna als jachtgebied. Vorig jaar heeft de stad Leuven het domein kunnen kopen en in mei 2020 is de zuidelijke vijver opengesteld, met een wandelpad dat er sinds enkele weken volledig rond loopt. Van bij de opening werd het zowat overrompeld door bezoekers. In het weekend loop je er over de koppen, een duidelijk teken van het grote tekort aan vrije natuur.

Nieuws
28 mei 2021
Verenigingsnieuws

Feest geslaagd!

Op 15 en 16 mei vierden we in Leuven 20 jaar Natuurpunt in het historische kader van de abdij van Vlierbeek. We maakten dankbaar gebruik van de versoepelde maatregelen die ervoor zorgden dat we wandelingen in groepen tot 25 mensen konden organiseren. En of het een feest was.

Nieuws
28 mei 2021
Verenigingsnieuws

Mijn Tuinlab: jouw tuin als natuurhulp

Ondertussen is het genoegzaam bekend dat privétuinen een belangrijke impact hebben op de biodiversiteit. De campagnes van CurieuzeNeuzen en Maai Mei Niet halen vaak de media. Ook de Tuinrangers van Leuven zijn in gang geschoten.

Nieuws
29 april 2021
Verenigingsnieuws

Opendeurdag op Dalemhof

Tijdens het feestweekend van 15 en 16 mei is er de mogelijkheid om een verkennende wandeling te maken in het natuurgebied Dalemhof. Maak kennis met de jongste aanwinst van Natuurpunt Leuven!

Nieuws
29 april 2021
Verenigingsnieuws

Sterke samenwerking in Vlierbeek

In en rondom de abdij van Vlierbeek ligt een eeuwenoud landelijk landschap op een boogscheut van het centrum van Leuven. In 2017 heeft de Stad Leuven een masterplan ontwikkeld voor deze site. Onder impuls van Natuurpunt Leuven, gaan verschillende betrokken partners nu een stap verder met de opstart van een geïntegreerd erfgoed- en natuurbeheerplan-traject. Dit zal de concrete basis vormen voor het toekomstige herstel en beheer van dit erfgoedlandschap.

Nieuws
29 april 2021
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven overal dichtbij – ook op bedrijventerreinen

Je bent lid van Natuurpunt, draagt de natuur in je hart en gaat waarschijnlijk geregeld op stap in de vele natuurgebieden die onze provincie rijk is. Door de coronacrisis die ons massaal onze wandelschoenen en onze liefde voor natuur dichtbij deed (her)ontdekken, is het er soms aanschuiven. ‘Er zijn niet te veel wandelaars – er is te weinig natuur’ werd toen niet voor niets een slogan van Natuurpunt. We blijven in Vlaanderen ver verwijderd van de 30% aan oppervlakte die we voor natuur zouden moeten voorbehouden volgens de Europese Green Deal…

Nieuws
24 maart 2021
Verenigingsnieuws

Wordt Vlaanderen de Kalahari van Europa?

Iedereen die de Pano-reportage Droog Vlaanderen van woensdag 10 maart heeft gezien over de verdroging, is waarschijnlijk steil achterovergevallen. Voor zover je hiervan nog niet op de hoogte was, althans voor Oost-Brabant, dankzij het puike artikel in Natuur & Landschap. Beide reportages behandelden hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. Ere wie ere toekomt, de stad Leuven blijft niet bij de pakken zitten en is reeds begonnen met concrete zaken zoals ontharding, evenwel tot nu toe nog bescheiden. Daarnaast is er nog WIRBO (Water In, Rond, Boven en Onder Leuven), een initiatief waar bedrijven, overheden, agentschappen en verenigingen bij werden gevraagd, waaronder ook Natuurpunt. Interesse om mee je schouders te zetten onder dit belangrijke project?

Nieuws
24 maart 2021
Verenigingsnieuws

Winterwatervogeltelling

Jaarlijks duiden verschillende signalen erop dat het najaar in aantocht is. Zo zijn er, onvermijdelijk, de vallende bladeren, het korten van de dagen, de reclame voor de sint, cava en kerst, glühwein en, even onvermijdelijk, de oproep om van oktober tot maart onze vijvers op te zoeken en maandelijks de stand van zaken op te maken over welke watervogels op deze vijvers te zien zijn. Dit laatste gebeurt in het kader van een reusachtig Citizen Science project over heel Europa.

Nieuws
26 februari 2021
Verenigingsnieuws

Kasteeldomeinen Heiberg, De Bron en Heuvelhof vragen onze aandacht

De stad Leuven is eigenaar van de kasteeldomeinen Heuvelhof, De Bron en Heiberg, alle in Kessel-Lo. De stad wil deze drie kastelen echter een nieuwe bestemming geven, terwijl de kasteeldomeinen publiek toegankelijk zouden blijven. Natuurpunt Leuven meent dat een herbestemming van deze kastelen met de nodige omzichtigheid moet gebeuren, en geen negatieve impact mag hebben op de ecologisch zeer waardevolle kasteeldomeinen. Lees hier meer over het project en waar Natuurpunt Leuven de aandacht op vestigt, alsook waarom kasteeldomein Heiberg zo waardevol is.

Nieuws
25 februari 2021
Verenigingsnieuws

Mijntuinlab - een eerste analyse van privétuinen voor groot Leuven

Tuinen vormen een belangrijke oppervlakte groene ruimte in Vlaanderen, en bieden dus een groot potentieel voor natuur en biodiversiteit. Maar hoe weet je of je tuin al dan niet biodivers is, en welke ingrepen moet je nemen om dat te verbeteren? Op de website Mijn Tuinlab kan iedereen zijn of haar tuin beschrijven, een tuinscore berekenen die vertelt hoe goed de tuin scoort qua biodiversiteit, en tips krijgen om met enkele ingrepen de tuin een boost te laten zijn voor milieu, natuur en biodiversiteit. We roepen jullie op om ook jullie tuin te registeren en de score te berekenen. Via het project Tuinrangers kun je nu ook een tuinadviseur laten langskomen in jouw tuin voor advies wat je zoal kunt doen. Ondertussen beschikken we over de eerste cijfers van de Leuvense tuinen die geregistreerd zijn in Mijn Tuinlab. De gemiddelde score van de Leuvense tuinen is al betrekkelijk goed, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, zeker in de verkavelingstuinen. Lees hier meer

Nieuws
25 februari 2021
Verenigingsnieuws

Startdag: Natuurpunt Leuven – overal dichtbij

Op zondag 21 februari hield Natuurpunt Leuven de jaarlijkse startdag. Het programma was dit jaar volledig online en dat was een primeur! Als jaarthema kozen we voor “Natuurpunt Leuven – overal dichtbij”, omdat we streven naar zoveel mogelijk natuur, door het verwerven en beheren van natuurgebieden, maar ook door het biodiverser maken van de openbare ruimte in de stad, van tuinen en van bedrijventerreinen. Na een algemeen overzicht van onze vereniging splitsten we op in kleine groepjes waar ideeën werden aangebracht waarmee we direct aan de slag kunnen, zoals hoe we de expat community meer kunnen betrekken bij onze vereniging en werking. Daarnaast is Natuurpunt Leuven weer een aantal vrijwilligers rijker! Meer over de startdag lees je hier.

Nieuws
28 januari 2021
Verenigingsnieuws

Constructieve opstelling van Natuurpunt Leuven loont. De Dijle op weg om nog levendiger door Leuven te stromen op de Hertogensite

In de nieuwsbrief van oktober hebben we jullie al laten weten dat we bij de provincie Vlaams-Brabant een beroepsschrift hadden ingediend om verhaal te halen i.v.m. het nieuw aan te leggen park op de Hertogensite in Leuven. De belangrijkste reden voor ons bezwaar was dat er van de geplande natuurlijke oevers en plas- en draszones aan de opengelegde Dijle – waar we op zich grote voorstander van zijn - niet veel in huis ging komen als de kademuur zoals voorzien op een te hoog niveau behouden bleef. Daarnaast hadden we ook opmerkingen in verband met de voorziene vegetatie en aanvulgrond. Uiteindelijk heeft Natuurpunt een overeenkomst kunnen afsluiten met de projectontwikkelaar waarbij onze belangrijkste inhoudelijke eisen ingewilligd worden.

Nieuws
28 december 2020
Verenigingsnieuws

Save the date – Startdag Natuurpunt Leuven op 21 februari 2021

2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar. Het was echter ook een jaar waarin veel mensen de natuur in hun eigen buurt ontdekten. Ook Natuurpunt Leuven merkte die groeiende interesse aan een sterke stijging van het aantal leden en nieuwe vrijwilligers die onze rangen versterkten. Onze activiteiten moesten we echter noodgedwongen beperken of aanpassen aan de omstandigheden. We hopen in 2021 onze activiteiten langzaamaan weer te kunnen normaliseren. Op onze startdag op zondag 21 februari - die we voor het eerst online organiseren – blikken we terug op de realisaties van het voorbije jaar, en kijken we vooruit naar onze plannen voor de volgende jaren. Daarop zetten we onze ploeg, werking en focusgebieden in de kijker. Houd deze datum alvast vrij.

Nieuws
28 december 2020
Verenigingsnieuws

Er wordt gewerkt in Dalemhof…

In 2019 kocht Natuurpunt Leuven het natuurgebied Dalemhof aan, een moerasgebied met kalkrijke kwel in de vallei van de Molenbeek in het Leuvens gedeelte van Korbeek-Lo. Dankzij jullie gulle giften en een aanzienlijke bijdrage van Imec vzw, konden we de restfinanciering betalen. Ook het stadsbestuur deed zijn duit in het zakje. De corona-maatregelen hebben de eerste beheerswerken wat belemmerd, maar desalniettemin werden in 2020 reeds in beperkte kring beheerswerken uitgevoerd. Wat we al gerealiseerd hebben, en in de toekomst verder willen realiseren, lees je hier.

Nieuws
28 december 2020
Verenigingsnieuws

Draag jij de natuur in je hart?

De kans is groot dat je al gehoord hebt van “Natuur in het Hart”, het toekomsttraject van Natuurpunt waarin onze vereniging een gedragen visie wil ontwikkelen voor de natuur in Vlaanderen. Misschien heb je zelf deelgenomen aan het voortraject, door een foto te uploaden van een plek die voor jou een inspirerend voorbeeld is van toekomstige natuur, of door een win-win idee rond natuur en samenleving/landbouw/wonen/economie/klimaat in te zenden. Maandag 14 december werden de resultaten van die ideeënronde gedeeld. Hier lees je meer over de volgende stappen en hoe je verder kunt deelnemen.

Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

Een rondje natuur voor Lovenaerenbroek

Het Lovenaerenbroek is één van de oudste reservaten van Natuurpunt Leuven. Het is een waardevol natuurgebiedje, midden in het Provinciaal Domein Kessel-Lo, waar lokale vrijwilligers al 20 jaar lang natuurbeheer organiseren met mooie resultaten.

Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

Stap voor stap naar een biodiverser bedrijventerrein in Haasrode

Natuurpunt Leuven is dit jaar gestart met een project om meer biodiversiteit te brengen op de bedrijventerreinen in het Leuvense, en heeft daartoe mee het ByeByeGrass charter ondertekend. Hoe staat het ondertussen met de sensibilisering van de bedrijven om hun buitenruimte biodiverser in te richten? Welke stappen zijn er sinds het ondertekenen van het ByeByeGrass charter genomen?

Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

De natuur helpen kan ook in eigen tuin. Met de hulp van een Tuinranger.

Wellicht vanaf eind december zal het mogelijk zijn om als Leuvenaar hulp in te roepen van een Tuinranger. Dit is iemand die je zal komen adviseren rond het natuurvriendelijk en klimaatrobuust inrichten van je tuin.

Nieuws
29 september 2020
Verenigingsnieuws

Wandelexcursie in Lobergen was een groot succes!

Maar liefst 97 volwassenen en 16 kinderen profiteerden van het mooie weer op 30 augustus en sloten aan voor de excursie door de natuur- en landschapspracht van de Lobergen ten oosten van Leuven...

Nieuws
22 september 2020
Verenigingsnieuws

Leuvense Molenbeekvallei breidt uit met hulp van imec

Imec, een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, ging een partnerschap aan met Natuurpunt. Met de fondsen die imec vrijmaakte voor Natuurpunt konden we 'Dalemhof' aankopen: een perceel van 3 hectare in de Molenbeekvallei in Leuven. De verruigde percelen van Dalemhof zijn goed bewaard gebleven, met een hoog potentieel voor natuurherstel.

Nieuws
23 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Vrijwilligersvacature: redacteur en/of medewerker communicatie

Natuurpunt Leuven is op veel vlakken actief: we beheren natuurreservaten, gidsen wandelingen, doen ons best om het beleid bij te sturen waar nodig, zetelen in diverse adviesraden, motiveren ook bedrijven voor meer groen op hun terreinen,… We zijn echter zo druk bezig met onze activiteiten, dat we er niet voldoende toe komen om dat ook te communiceren op onze website, nieuwsbrief,….

Nieuws
23 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Mijn Tuinlab – Doe mee en maak je tuin biodiverser

“Het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. Bezorg de wetenschap een schat aan informatie en maak je eigen tuin nog aantrekkelijker.“ Zo staat het project “Mijn Tuinlab” aangekondigd op de website van Natuurpunt Vlaanderen onder het thema biodiversiteit. Met dit project wil Natuurpunt tuineigenaars aanzetten om stil te staan bij het belang van hun tuin voor klimaat en biodiversiteit, en hen aanzetten om hun tuin (nog) wat interessanter te maken. Ondertussen zijn er al meer dan 35.000 tuineigenaars die meedoen en hun tuin beschreven, waarvan meer dan 800 in het Leuvense. Zowel de landelijke als de stads- en verkavelingstuinen halen gemiddeld minder dan 80/100 als score. Er is dus nog ruimte voor verbetering en wel het meest in de verkavelingen.

Nieuws
22 augustus 2020
Verenigingsnieuws

De Lo’s op de grens tussen Kessel-Lo, Korbeek-Lo en Lubbeek, worden ze bedreigd? Doortrekking Expressweg: Lo’tet oet.

2 Leuvense deelgemeenten hebben in hun naam het kenmerkende toevoegsel “Lo”. Ver moet je niet zoeken, het zijn Korbeek-Lo (waarvan een ander stuk bij Bierbeek hoort) en Kessel-Lo. En voor veel Leuvenaars zijn termen als de “Bovenlo” en “Benedenlo” bekende begrippen.

Nieuws
22 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Droogte … Ook Natuurpunt Leuven neemt haar verantwoordelijkheid!

Het is dikwijls een beetje zoals met de coronacrisis: men luistert niet naar virologen die al decennia waarschuwen voor pandemieën … tot het te laat is. Economen in de VS waarschuwden al jaren voor de vastgoedbubbel, die uiteindelijk in 2008 ontplofte. Geologen, die al lang waarschuwden voor het gevaar van olieboringen, konden de olieramp in de Golf van Mexico niet vermijden en seismologen konden - ondanks hun waarschuwingen dat kerncentrales op een breuklijn niet zo’n goed idee zijn - de kernramp in Fukushima in 2011 niet verhinderen. Maar het hoeft niet zo te zijn…

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

Gaat het stadsbestuur Kasteeldomeinen De Bron en Heiberg verkopen?

De stad overweegt om de kasteeldomeinen De Bron en Heiberg te verkopen om de kosten van de aankoop van de Scheutsite en de vijvers van Bellefroid te compenseren. Hiermee dreigt de aankoop van waardevolle gebieden ten koste te gaan van de waardevolle kasteeldomeinen...

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

10e opeenvolgend succesvol broedgeval van Slechtvalken in Leuven.

Dit jaar hebben de Slechtvalken in Leuven voor het 10e jaar op rij succesvol gebroed aan de Hertogensite.

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

Stad Leuven en jij steunen natuur voor iedereen.

Terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt, krijgen in Leuven sinds de laatste gemeenteraad steun voor aankoop van natuurgebieden. Ook jij kan de natuur mee ondersteunen...

Nieuws
27 juni 2020
Verenigingsnieuws

ByeByeGrass charter: Natuurpunt ondersteunt bedrijven om ecologisch te vergroenen.

Eind juni ondertekende Leuven het ByeByeGrass charter, samen met verschillende Leuvense bedrijven en grote instellingen. Daarmee engageren zij zich om de groene buitenruimte in de stad, rond de campussen en rond deze bedrijven op een ecologisch waardevollere manier te gaan beheren. Ook Natuurpunt Leuven en Natuurpunt Oost-Brabant waren uitgenodigd om mee het charter te ondertekenen...

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven zoekt fakkeldrager(s)

Natuurpunt Leuven kent een groei in aantal leden (2226 gezinnen eind 2019), oppervlakte natuurgebied in beheer (29,5 ha) en aantal vrijwilligers. Maar ook voor jou is er nog een plaatsje vrij als vrijwilliger.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

"De Dijle levend door Leuven” stroomt verder, maar gaat het de goede kant uit?

Gebrek aan inspraak bij de geplande herontwikkeling van de Redingensite.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Help mee onze industrieterreinen vergroenen.

Meer natuur en biodiversiteit buiten de natuurreservaten.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven koopt Dalemhof

Natuurpunt Leuven kocht recent een kleine 3 hectare natuur aan in de Molenbeekvallei te Leuven (Korbeek-Lo). Het gaat om prachtige valleigraslanden die nu opnieuw in ere worden hersteld.

Nieuws
19 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven daagt je uit

2019 in een notendop - Uitzicht op 2020.

TOP