Nieuws

Schrijf u in op onze NIEUWSBRIEF



Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

Een rondje natuur voor Lovenaerenbroek

Het Lovenaerenbroek is één van de oudste reservaten van Natuurpunt Leuven. Het is een waardevol natuurgebiedje, midden in het Provinciaal Domein Kessel-Lo, waar lokale vrijwilligers al 20 jaar lang natuurbeheer organiseren met mooie resultaten.

Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

Stap voor stap naar een biodiverser bedrijventerrein in Haasrode

Natuurpunt Leuven is dit jaar gestart met een project om meer biodiversiteit te brengen op de bedrijventerreinen in het Leuvense, en heeft daartoe mee het ByeByeGrass charter ondertekend. Hoe staat het ondertussen met de sensibilisering van de bedrijven om hun buitenruimte biodiverser in te richten? Welke stappen zijn er sinds het ondertekenen van het ByeByeGrass charter genomen?

Nieuws
26 oktober 2020
Verenigingsnieuws

De natuur helpen kan ook in eigen tuin. Met de hulp van een Tuinranger.

Wellicht vanaf eind december zal het mogelijk zijn om als Leuvenaar hulp in te roepen van een Tuinranger. Dit is iemand die je zal komen adviseren rond het natuurvriendelijk en klimaatrobuust inrichten van je tuin.

Nieuws
29 september 2020
Verenigingsnieuws

Wandelexcursie in Lobergen was een groot succes!

Maar liefst 97 volwassenen en 16 kinderen profiteerden van het mooie weer op 30 augustus en sloten aan voor de excursie door de natuur- en landschapspracht van de Lobergen ten oosten van Leuven...

Nieuws
22 september 2020
Verenigingsnieuws

Leuvense Molenbeekvallei breidt uit met hulp van imec

Imec, een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, ging een partnerschap aan met Natuurpunt. Met de fondsen die imec vrijmaakte voor Natuurpunt konden we 'Dalemhof' aankopen: een perceel van 3 hectare in de Molenbeekvallei in Leuven. De verruigde percelen van Dalemhof zijn goed bewaard gebleven, met een hoog potentieel voor natuurherstel.

Nieuws
23 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Vrijwilligersvacature: redacteur en/of medewerker communicatie

Natuurpunt Leuven is op veel vlakken actief: we beheren natuurreservaten, gidsen wandelingen, doen ons best om het beleid bij te sturen waar nodig, zetelen in diverse adviesraden, motiveren ook bedrijven voor meer groen op hun terreinen,… We zijn echter zo druk bezig met onze activiteiten, dat we er niet voldoende toe komen om dat ook te communiceren op onze website, nieuwsbrief,….

Nieuws
23 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Mijn Tuinlab – Doe mee en maak je tuin biodiverser

“Het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. Bezorg de wetenschap een schat aan informatie en maak je eigen tuin nog aantrekkelijker.“ Zo staat het project “Mijn Tuinlab” aangekondigd op de website van Natuurpunt Vlaanderen onder het thema biodiversiteit. Met dit project wil Natuurpunt tuineigenaars aanzetten om stil te staan bij het belang van hun tuin voor klimaat en biodiversiteit, en hen aanzetten om hun tuin (nog) wat interessanter te maken. Ondertussen zijn er al meer dan 35.000 tuineigenaars die meedoen en hun tuin beschreven, waarvan meer dan 800 in het Leuvense. Zowel de landelijke als de stads- en verkavelingstuinen halen gemiddeld minder dan 80/100 als score. Er is dus nog ruimte voor verbetering en wel het meest in de verkavelingen.

Nieuws
22 augustus 2020
Verenigingsnieuws

De Lo’s op de grens tussen Kessel-Lo, Korbeek-Lo en Lubbeek, worden ze bedreigd? Doortrekking Expressweg: Lo’tet oet.

2 Leuvense deelgemeenten hebben in hun naam het kenmerkende toevoegsel “Lo”. Ver moet je niet zoeken, het zijn Korbeek-Lo (waarvan een ander stuk bij Bierbeek hoort) en Kessel-Lo. En voor veel Leuvenaars zijn termen als de “Bovenlo” en “Benedenlo” bekende begrippen.

Nieuws
22 augustus 2020
Verenigingsnieuws

Droogte … Ook Natuurpunt Leuven neemt haar verantwoordelijkheid!

Het is dikwijls een beetje zoals met de coronacrisis: men luistert niet naar virologen die al decennia waarschuwen voor pandemieën … tot het te laat is. Economen in de VS waarschuwden al jaren voor de vastgoedbubbel, die uiteindelijk in 2008 ontplofte. Geologen, die al lang waarschuwden voor het gevaar van olieboringen, konden de olieramp in de Golf van Mexico niet vermijden en seismologen konden - ondanks hun waarschuwingen dat kerncentrales op een breuklijn niet zo’n goed idee zijn - de kernramp in Fukushima in 2011 niet verhinderen. Maar het hoeft niet zo te zijn…

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

Gaat het stadsbestuur Kasteeldomeinen De Bron en Heiberg verkopen?

De stad overweegt om de kasteeldomeinen De Bron en Heiberg te verkopen om de kosten van de aankoop van de Scheutsite en de vijvers van Bellefroid te compenseren. Hiermee dreigt de aankoop van waardevolle gebieden ten koste te gaan van de waardevolle kasteeldomeinen...

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

10e opeenvolgend succesvol broedgeval van Slechtvalken in Leuven.

Dit jaar hebben de Slechtvalken in Leuven voor het 10e jaar op rij succesvol gebroed aan de Hertogensite.

Nieuws
08 juli 2020
Verenigingsnieuws

Stad Leuven en jij steunen natuur voor iedereen.

Terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt, krijgen in Leuven sinds de laatste gemeenteraad steun voor aankoop van natuurgebieden. Ook jij kan de natuur mee ondersteunen...

Nieuws
27 juni 2020
Verenigingsnieuws

ByeByeGrass charter: Natuurpunt ondersteunt bedrijven om ecologisch te vergroenen.

Eind juni ondertekende Leuven het ByeByeGrass charter, samen met verschillende Leuvense bedrijven en grote instellingen. Daarmee engageren zij zich om de groene buitenruimte in de stad, rond de campussen en rond deze bedrijven op een ecologisch waardevollere manier te gaan beheren. Ook Natuurpunt Leuven en Natuurpunt Oost-Brabant waren uitgenodigd om mee het charter te ondertekenen...

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven zoekt fakkeldrager(s)

Natuurpunt Leuven kent een groei in aantal leden (2226 gezinnen eind 2019), oppervlakte natuurgebied in beheer (29,5 ha) en aantal vrijwilligers. Maar ook voor jou is er nog een plaatsje vrij als vrijwilliger.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

"De Dijle levend door Leuven” stroomt verder, maar gaat het de goede kant uit?

Gebrek aan inspraak bij de geplande herontwikkeling van de Redingensite.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Help mee onze industrieterreinen vergroenen.

Meer natuur en biodiversiteit buiten de natuurreservaten.

Nieuws
22 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven koopt Dalemhof

Natuurpunt Leuven kocht recent een kleine 3 hectare natuur aan in de Molenbeekvallei te Leuven (Korbeek-Lo). Het gaat om prachtige valleigraslanden die nu opnieuw in ere worden hersteld.

Nieuws
19 mei 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Leuven daagt je uit

2019 in een notendop - Uitzicht op 2020.

TOP