Oude Dijlemeander

Geleide wandeling in de Oude Dijlemeander

De Dijlemeander is een natuurgebied van de stad Leuven; een gebied dat pas in 1998 gekocht is. Met de aankoop van het gebied, een actie die ook in het GNOP vermeld staat, wil het stadsbestuur een nieuw gemeentelijk natuurgebied oprichten.

De "Dijlemeander" is een driehoekig perceel van 7,5 ha gelegen op de grens van Wijgmaal en Wilsele, vlakbij het station van Wijgmaal. Het ligt op de linkeroever van de Dijle en middenin ligt een 500 meter lange afgesneden Dijlearm. Het beheer van deze waterpartij als amfibieënpoel staat centraal in het beheer. Door een gepast beheer van de vegetatie en een afschuinen van de oever wordt een brede strook gecreëerd waar oever- en waterplanten zich kunnen ontwikkelen en amfibieën, watervogels en insecten zich thuisvoelen.

In de noordwestelijke hoek is een bosje aangeplant als landschappelijke afscherming van de industriële omgeving. Een brede overgangszone (een zgn zoom-mantelvegetatie) naar de poel ten zuiden moet een biotoop worden voor heel wat vlinders, vogels en ander gedierte. Andere delen van het gebied als soortenrijke graslanden beheerd, deels met schapen.

De hoofdtoegang bevindt zich langs het Dijlepad, een toeristisch fietspad tussen Wilsele-Fort en Wijgmaal. Ook hier zijn enkele infoborden geplaatst die de recreanten op de prachtige natuurwaarden van het gebied kan wijzen.

TOP