Natuurpunt is 40 jaar actief in Bonheiden en heeft daarbij heel wat mooie pareltjes gerealiseerd zoals ’t Ven, Cassenbroek, Mispeldonk. Daarnaast hebben we gezorgd voor 68 ha meer bos in Bonheiden. Ook in de Bruinbeekvallei en op Pikhakendonk streeft Natuurpunt naar meer en betere natuur . In 2011 kreeg Natuurpunt een aantal bossen van het OCMW van Mechelen in beheer, de belangrijkste zijn de bossen aan de Krekelberg en de Peultenbossen.

We zijn trots dat we ervoor gezorgd hebben dat een belangrijk deel van ons grondgebied voor altijd natuur zal blijven én opengesteld wordt voor onze inwoners. Dankzij onze inspanningen zijn er daarnaast ook opnieuw mooi stukjes heide aanwezig in de gemeente. De hei van Mispeldonk bijvoorbeeld herbergt meer bijensoorten dan de Kalmthoutse Heide. We zijn een vrijwilligersorganisatie die apolitiek is. Een vereniging van burgers dus die constructief probeert samen te werken met partners voor meer en betere natuur. Dat is essentieel voor een duurzame toekomst.

Leuk weetje: nergens in Vlaanderen zijn er zoveel gezinnen lid van Natuurpunt als in Bonheiden. Bedankt allemaal voor de steun!  

TOP