Natuurstudiegroep Beneden-Dijle

De natuurstudiegroep Beneden-Dijle van Natuurpunt Mechels Rivierengebied bezoekt elke
dinsdagvoormiddag een natuurgebied in het Mechels Rivierengebied of grote omgeving.


In de lente en de zomer determineren we vooral planten en insecten, in de herfst komen de
paddenstoelen aan bod. In de winter observeren we vooral de vogels en nemen we de
mossen onder de loep.

Er wordt telkens een lijst opgemaakt met de waargenomen soorten en regelmatig staat er
een inventarisatie op het programma. De waarnemingen kan je terugvinden
op www.waarnemingen.be en http://mechelen.waarnemingen.be onder NSG Beneden-Dijle.

De Natuurstudiegroep is een groep enthousiaste vrijwilligers die zich in hun vrije tijd
toeleggen op het observeren, bestuderen, inventariseren en/of fotograferen van wilde
planten en dieren.

De excursies zijn geen geleide wandelingen. In een ongedwongen sfeer zoeken we samen
naar wat er groeit en beweegt in een natuurgebied.
Wat we niet kennen zoeken we op in een flora of in een andere determinatiegids.

Om mee te gaan op excursie is geen enkele voorkennis vereist, belangstelling volstaat.
We leren van elkaar en genieten van de natuur, ieder op zijn manier. Iedereen is welkom!

Voor info: Marie-Louise Selleslach, 015 51 59 02, ml.selleslach@telenet.be

Kalender 2023 in bijlage.

TOP