Paelsteenpanne - Edwin Baert
Edwin Baert

Natuurpunt Middenkust

We zijn actief in Bredene, Middelkerke en Oostende. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Grote Vogelcursus

Een jaarrond cursus omtrent alle vogelsoorten uit onze regio (gegeven door eigen kenners).

14 theorielessen (op vrijdag) en 12 excursies (op zondag)

Prijskaartje: 200€  -- Alle info en inschrijven (verplicht) via

onze website: https://www.natuurpunt.be/agenda/grote-vogelcursus-50834

Wanneer?
28/01/2022 van 19u30 tot 22u30
Afspraakplaats
OC De Ballon
Mansveldstraat 9, 8400 OOSTENDE
Bekijk op Google Maps


 

Oproep             

Tot oktober willen we foto’s verzamelen van goed beheerde bermen in jouw buurt.  Maar ook van bermen die beter beheerd kunnen worden, of van overtredingen tegen dit bermbesluit van de Vlaamse overheid.  Al jaren ijvert de afdeling voor een goede navolging van het Bermbesluit.  We spraken steeds opnieuw de lokale overheden aan, en maakten ook goede afspraken met enkele gemeentelijke of Vlaamse besturen.

In 2021 zal Natuurpunt opnieuw de lokale overheden aanspreken.  We gaan de pers informeren en mooie voorbeelden van bermbeheer delen, maar ook wanneer we flagrante overtredingen tegen het Bermbesluit vaststellen (gemaaide bermen voor 15 juni, voor 15 september, maaisel dat meer dan 10 dagen blijft liggen, …).  Daarom deze oproep: mail je foto’s met vermelding van datum en locatie door naar npmiddenkust@gmail.com, wij plaatsen alle relevante foto’s op de facebook pagina van Natuurpunt Middenkust: https://www.facebook.com/natuurpunt.middenkust.  In de herfst van 2021 maken we de evaluatie, u hoort van ons!


Het Bermbesluit

Bermen langs wegen, spoorwegen of waterwegen zijn groene stroken in een vaak soortenarm cultuurlandschap.  In Vlaanderen, met haar vele wegen, is de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Door middel van een op de natuur gericht beheer kunnen die bermen uitgroeien van eenvoudige grasmatten tot biotopen voor veel plant- en diersoorten.  Bermen zijn vaak de laatste uitwijkplaats voor plant en dier in stedelijke of landbouwgebieden. Daarenboven kunnen bermen als corridor dienen tussen natuurgebieden waardoor kruisbestuiving van populaties of nieuwe populaties kunnen ontstaan. Bermen zijn dus belangrijk voor bepaalde soorten om in stand te blijven.

Met dit idee in het achterhoofd is in juni 1984 het wegbermbesluit ontstaan. 

Verder lezen

 

Het Oosteroeverstrand te Oostende in historisch (natuur-)perspectief : er waait een nieuwe wind.

Iedereen kent nu ongetwijfeld wel het strand van de Oostendse Oosteroever.  Sinds de start van de overzet in 2011, maar vooral sinds de covid-maatregelen zijn het aantal bezoekers fors toegenomen.  De natuur wordt herontdekt en dat is zeker positief. 

Velen weten echter niet dat verschillende delen van dit strand ook natuurgebied zijn en aldus ook enige bescherming  dienen te genieten. 

Verder lezen

 

Het gaat snel : bijkomend positief nieuws over het Oosteroeverstrand.

18.01.2021

Vandaag startte de aanplant van een ruime proefstrook helmgras op het Oosteroeverstrand.

Dit is bijzonder goed nieuws, betekent onmiskenbaar dat de beleidsmensen het ‘duin voor dijk’-principe niet alleen een kans wensen te geven, maar het ook daadwerkelijk in de praktijk beginnen uit te testen.  Bedoeling is te bekijken hoe deze werkwijze kan bijdragen aan de kustverdediging en ongetwijfeld ook aan het verminderen van het frequent verzanden van de Spinoladijk.

Verder lezen

Gidsbeurt aanvragen

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang je Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

TOP